Violympic Vật lý 9 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 2: Nhà máy điện dùng máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 400 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 200V.

a/ Tính Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn thứ cấp ?

b/ Đây là máy tăng thế hay hạ thế ? Vì sao ?

c/ Nhà máy có công suất điện là 10000W, điện trở toàn bộ đường dây là 5Ω. Tính công suất toả nhiệt (công suất hao phí) trên đường dây ?

Câu 3: Nhà máy điện dùng máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp là 400V.

a/ Tính Hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp ?

b/ Công suất điện truyền đi là 10000W bằng đường dây tải điện có điện trở 5Ω . Tính công suất hao phí điện năng ?

c/ Muốn công suất hao phí giảm đi 4 lần thì phải tăng hay giảm hiệu điện thế đi bao nhiêu lần? Tính giá trị Hiệu điện thế mới?

Câu 4: Hình 1 là sơ đồ truyền tải điện năng, trong đó có sử dụng hai loại máy biến thế: Máy tăng thế và Máy hạ thế. Hãy cho biết từng máy biến thế số 1, 2, 3, 4 là máy tăng thế hay máy hạ thế?

AI LÀM ĐƯỢC TẶNG CHO 5SP.MIK ĐAG CẦN GẤP MN ẠK

Vì có lẽ câu 4 các bn không hiểu lắm,nên mik sẽ đưa ảnh ở phần bình luận để các bạn hiểu rõ hơn

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.