Violympic Vật lý 8

Nguyễn Hải Dương
28 tháng 5 2017 lúc 7:58

trời lớp 7 mà để mk giải cho

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
28 tháng 5 2017 lúc 8:11

Gọi thời gian tối thiểu để nghe tiếng vang là \(t=\dfrac{1}{15}s\)

+ Trường hợp 1:

Vì quãng đường âm thanh trường được gấp đôi độ dài quãng đường nên bán kính lớn nhất để không nghe thấy tiếng vang là

\(s=\dfrac{t.v}{2}=\dfrac{\dfrac{1}{15}.340}{2}\approx11.3\left(m\right)\)

Trường hợp 2: Tương tự vì người này đứng ở mép tường nên trong lúc này đường kính lớn nhất là 11.3(m).

=> Bán kính lớn nhất để không nghe thấy tiếng vang là: \(\dfrac{11.3}{2}=5.65\)

Bình luận (1)
Khánh Hạ
28 tháng 5 2017 lúc 11:28

- Đầu tiên, ta gọi l là khoảng cách từ chỗ đứng của người học sinh đến tường.

- Mà thời gian của âm thanh đi từ người đến tường rồi phản xạ lại là:

t = \(\dfrac{21}{340}\)

- Để không có tiếng vang thì t <\(\dfrac{1}{15}\) s, ở đây ta hiểu là:

\(\dfrac{21}{340}\) < \(\dfrac{1}{15}\)s \(\Rightarrow\) l < 11,3m

- Xét trường hợp đầu tiên: Suy cho cùng, để bán kính của căn phòng có giá trị lớn nhất là 11,3m thì người học sinh bắt buộc phải đứng tại tâm của căn phòng thì mới không nghe được tiếng vang.

- Xét trường hợp thứ hai: Nếu người học sinh ấy đứng ở mép tường thì 11,3m là đường kính của căn phòng. Để tính ra bán kính lớn nhất của căn phòng này, ta thực hiện 1 phép tính nhỏ sau đây: \(\dfrac{11,3}{2}=5,65\) (m). Vậy bán kính lớn nhất của căn phòng này tính từ khoảng cách của người học sinh đứng tại mép tường là 5,65.

Bình luận (2)
Șáṭ Ṯḩầɳ
13 tháng 10 2017 lúc 20:14

ta có công thức : P = \(\dfrac{F}{S}\)

=> S = \(\dfrac{F}{P}\) = \(\dfrac{10m}{P}\) = \(\dfrac{10.26,325}{11700}\) \(\approx\) 0,03(m2) = 300cm2

vậy cạnh của hình lập phương là :

a = \(\sqrt{s}\) = \(\sqrt{300}\) = 10\(\sqrt{3}\) (cm)

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn Dũng
13 tháng 2 2017 lúc 22:08

chỉ mình cách tính chi tiết đi các bạn

Bình luận (0)
Lê Văn Đức
6 tháng 6 2017 lúc 18:32

5cm

Bình luận (0)
fc đau bung fa
12 tháng 10 2017 lúc 13:28

5 <cm>

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Lan
26 tháng 2 2018 lúc 18:41

Bài 1:

Giải:

Vận tốc của ô tô là: v=\(\dfrac{s}{t}\)=\(\dfrac{108}{10-8}\)=54(km/h)=0,015(km/s)

*Đáp số:v=54km/h=0,015km/s

Bài 3:

Giải:

Độ sâu tính từ điểm tính áp suất tới mặt thoáng chất lỏng là:

h1=80-60=20(cm)=0,2(m)

Áp suất chất lỏng tác dụng lên 1 điểm cách đáy thùng 0,2m là:

p1=d.h1=10000.0,2=2000(N/m2)

Đổi h2=80cm=0,8m

Áp suất chất lỏng tác dụng lê đáy thùng là:

p2=d.h2=10000.0,8=8000(N/m2)

*Đáp số: p1=2000N/m2

p2=8000N/m2

Bình luận (0)
Hồng Thắm
28 tháng 2 2017 lúc 17:32

bạn lưu hình vào máy,rồi ấn vào cái biểu tượng cạnh hình mặt cười ấy, chọn hình rồi tải lên.(mình chỉ biết làm thế thôi)còn cách nào nữa thì mình k biết

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Định
2 tháng 3 2017 lúc 15:10

Bạn kia nói đúng òi đó

Bình luận (0)
Quang Minh Trần
18 tháng 7 2017 lúc 15:38

gọi L là khoảng cách giữa quầy này với quầy khác

Vận tốc của thang cuốn là

v1 = \(\dfrac{L}{t_1}=\dfrac{L}{3}\)

Vận tốc đi của người đó là:

v2 = \(\dfrac{L}{t_2}=\dfrac{L}{2}\)

a) khi chuyển động cùng chiều với thang cuốn thi vận tốc của người đó so với mặt đất là:

vc = v1 + v2 = \(\dfrac{L}{3}+\dfrac{L}{2}=\dfrac{5}{6}L\)

Thời gian khi đi cùng chiều với than cuốn là:

tc =\(\dfrac{L}{v_c}=\dfrac{L}{\dfrac{5}{6}L}=1,2\left(ph\text{út}\right)\)= 1 phút 12 giây

b) Khi chuyển động ngược chiều với thang cuốn thì vận tốc của người đó so với mặt đất là:

vn = v2 - v1 = \(\dfrac{L}{2}-\dfrac{L}{3}\)=\(\dfrac{L}{6}\)

Thời gian khi đi ngược chiều với than cuốn là:

tn = \(\dfrac{L}{v_n}=\dfrac{L}{\dfrac{L}{6}}=6\left(ph\text{út}\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn_Thanh_Ngân

Câu 3: Một vật chịu tác dụng của hai lực và và chuyển động thẳng đều thì: A, Hai lực tác dụng là hai lực cân bằng B, Hai là tác dụng có độ lớn khác nhau C, Hai lực tác dụng có phương khác nhau D, Hai lực tác dụng có cùng chiều

Câu 4: nhúng một vào trong chất lỏng thì vật nổi lên khi: A, P < Fa B, P = Fa C, P _> Fa D, P > Fa

Câu 5: Một người đi xe máy với vận tốc 12m/s trong thời gian 20 phút. Quãng đường người đó đi được là: A, 240m B, 2400m C, 14,4 km D, 4 km

Câu 6: một học sinh chạy xe đạp với tốc độ trung bình 4m/s. Biết nhà cách trường học 1,2 km. A, Hỏi chuyển động của học sinh từ nhà đến trường là chuyển động đều hay chuyển động không đều? Tại sao? B, Tính thời gian học sinh đó đi từ nhà đến trường

Câu 7: Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau nhúng chìm trong nước. Thỏi nào truyền lực đấy Ác si mét lớn hơn? Vì sao?

Câu 8: Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước A, Tìm thể tích của vật B, Tính lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d= 10000N/m3 C, Nếu thả vật đó vào thủy ngân thì về đó có chìm hay nổi? Tại sao? Cho trọng lượng riêng của thủy ngân là 136000N/m3

Nguyễn_Thanh_Ngân
13 tháng 12 2017 lúc 11:40

Ai trả lời dùm mìng đi!

Bình luận (0)
Hồ Thiên An
5 tháng 12 2017 lúc 21:37

câu a nha

Bình luận (0)
Xuân Mai Pi
16 tháng 12 2017 lúc 19:14

Chắc k bn mk thi đó

Bình luận (0)
trần anh tú
3 tháng 12 2017 lúc 19:57

100m/s

Bình luận (0)
༺ℒữ༒ℬố༻
3 tháng 12 2017 lúc 20:51

100m/s

thanghoa

Bình luận (0)
Phạm Thanh Tường
4 tháng 12 2017 lúc 15:46

Đổi: \(6km=6000m\\ 1'=60s\)

Suu ra: \(6km/phút=6000m/60s=100m/s\)

Vậy: \(6km/phút=100m/s\)

Bình luận (0)
nguyen thi vang
25 tháng 11 2017 lúc 20:55

Tóm tắt :

\(m=20\)tan

\(h=120m\)

\(A=...?\)

GIẢI :

Ta co :

\(m=20.1000=20000kg\)

\(h=120.10^{-2}=1,2\left(m\right)\)

Trọng lượng của búa máy :

\(P=10.m=10.20000=200000\left(N\right)\)

Công của lực nâng một búa máy là :

\(A=F.s=P.h=200000.1,2=240000\left(J\right)=240\left(kW\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
24 tháng 11 2017 lúc 18:55

Ta có:

A=F.s=P.h=200000.120.10^-2=240000 J =240 KJ

Bình luận (0)
mai dinh son
5 tháng 12 2017 lúc 20:32

a

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN