Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Hành khách ngồi trên tòa tàu đang rời khỏi nhà ga.

a. So với 1 hành khách đang đi về phía cuối tòa, hành khách chuyển động hay đứng yên.Vì sao?

b.So với người lái tàu,hành khách chuyển động hay đứng yên.Vì sao?

2.

a.Thế nào là hai lực cân bằng?

b.Dưới tác dụng của các lực cân bằng,một vật sẽ như thế nào?

c.Biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách có khối lượng 0,2kg đặt trên mặt bàn theo tỉ lệ xích 1cm biểu diễn 1N

3.Quán tính là gì? khi bút tắt mực, ta vẩy mạnh, bút lại có thể viết tiếp được.Hãy giải thích hiện tượng

4.

a.Phân biệt lực ma sát trượt với ma sát lăn

b.Trong cuộc sống hàng ngày,hãy nêu một ví dụ chứng tỏ lực ma sát trượt (hoặc ma sát lăn) có hại.

5.Một người đi xe máy từ Quận 9 đến Quận 12 dài 12km hết 18 min.Khi đến Quận 2 người đó tiếp tục đi từ quận 2 đến Huyện Cần Giờ dài 36km với tốc độ 30km/h

a.Tính thời gian người đó đi từ quận 2 đến Huyện Cần Giờ.

b.Tính tốc độ trung bình người đó đi trên cả quãng đường từ quận 9 đến Huyện Cần Giờ.

6.Vũng tàu cách TPHCM 120km.Lúc 7h, một ô tô từ TPHCM đi Vũng tàu với vận tốc 54km/h,cùng lúc xe máy đi từ Vũng tàu về TPHCM với vận tốc 10m/s.Hỏi thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau?

7.Hai bến sông A và B cách nhau 20km.Dòng nước chảy đều theo hướng AB với vận tốc 3km/h.Một chiếc thuyền chuyển động đều từ A đến B hết 45p.Hỏi chiếc thuyền đi ngược từ B về A trong bao lâu?

8.Khi ngồi trên xe do bà mẹ chở ( hoặc trên một phương tiện giao thông khác) đến trường học,hãy chọn vật mốc A mà so với vật mốc A thì em đang đứng yên và vật mốc B mà so vật mốc B thì em đang chuyển động.

9.Một trái banh(đang đứng yên hoặc đang chuyển động) trên sân nhà thi đấu, sẽ tiếp tục chuyển động như thế nào nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Biểu diễn các lực tác dụng vào trái banh có khối lượng 400g đang nằm yên trên sàn nhà với tỉ xích tùy chọn

4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.