Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1:

Vật A chịu tác dụng của lực kéo F trượt trên mặt sàn nằm ngang. Vận tốc của từng giai đoạn được mô tả bằng đồ thị như hình dưới đây. Mối liên hệ nào giữa lực kéo và lực ma sát là đúng?

 • Trong giai đoạn OAB thì

 • Trong giai đoạn OA thì

 • Trong giai đoạn BC thì

 • Trong giai đoạn AB thì

Câu 2:

Một khối trụ tròn có khối lượng 5kg đặt trên mặt bàn nằm ngang (hình vẽ). Áp suất của vật tác dụng lên mặt bàn là 1250pa. Hỏi đường kính tiết diện đáy của khối trụ bằng bao nhiêu? ( Lấy số )

 • 35cm

 • 24cm

 • 22,57cm

 • 40cm

Câu 3:

Lực nào sau đây không có giá trị bằng áp lực?

 • Trọng lực của vật trượt trên mặt sàn nằm ngang.

 • Trọng lực của xe khi đang lên dốc.

 • Lực búa tác dụng vuông góc với mũ đinh.

 • Trọng lực của quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang.

Câu 4:

Trong bình thông nhau có hai chất lỏng đứng yên là thủy ngân và dầu (như hình vẽ). Các cột chất lỏng có đặc điểm gì?

 • Cột chất lỏng cao h2 là dầu

 • Cột thủy ngân và cột dầu cao bằng nhau

 • Cột chất lỏng cao h1 là thủy ngân

 • Cột chất lỏng cao h1 là dầu

Câu 5:

Câu nào sau đây chỉ nói về chất lỏng là đúng?

 • Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

 • Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.

 • Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng

 • Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

Câu 6:

Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

 • Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa

 • Lá rơi từ trên cao xuống

 • Xe máy chạy trên đường

 • Hòn đá lăn từ trên núi xuống

Câu 7:

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

 • Trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn

 • Trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi

 • Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn

 • Trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn

Câu 8:

Một thùng đựng đầy nước cao 80 cm. Áp suất tại điểm A cách đáy 20 cm là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là .

Câu 9:

Một thỏi thép hình hộp chữ nhật có kích thước 10 x 15 x 60 (cm). Biết khối lượng riêng của thép là . Áp suất lớn nhất mà nó có thể tác dụng lên mặt sàn là:

Câu 10:

Một vật khối lượng 0,84kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt 3 mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Áp suất nhỏ nhất do vật tác dụng lên mặt sàn là:

Được cập nhật 14 tháng 1 lúc 8:25 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.