Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Câu 1:

Trong hình vẽ dưới đây biểu diễn vec tơ lực kéo . Mô tả nào sau đây là đúng về các yếu tố của véc tơ ?

· Có phương hợp với phương nằm ngang một góc , chiều từ phải sang trái, độ lớn 40N

· Có phương hợp với phương thẳng đứng một góc , chiều từ dưới lên trên, độ lớn 8 N

· Có phương hợp với phương nằm ngang một góc , chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 8 N

· Có phương hợp với phương nằm ngang một góc , chiều từ dưới lên trên, độ lớn 40N

Câu 2:

Treo một vật ngoài không khí thì số chỉ lực kế là , nhúng vật vào trong nước thì số chỉ lực kế là . Kết quả nào sau đây là đúng?

·

·

·

·

Câu 3:

Hiện tượng nào dưới đây liên quan đến áp suất khí quyển?

· Các hiện tượng đã nêu đều liên quan đến áp suất khí quyển.

· Các bình pha trà đều có một lỗ nhỏ ở nắp để rót nước ra dễ dàng hơn.

· Dùng ống hút nước vào miệng.

· Bẻ một đầu ống nước cất dùng để tiêm rồi cầm ống dốc ngược xuống nhưng nước trong ống không chảy ra.

Câu 4:

Một vật có trọng lượng P được thả vào chất lỏng, lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là .Vật nổi lên khi

·

·

·

·

Câu 5:

Trong bình thông nhau, nhánh lớn có tiết diện gấp đôi nhánh bé. Khi chưa mở khóa K mực nước trong nhánh lớn là 30cm. sau khi mở khóa K và nước đứng yên. Bỏ qua thể tích ống nối hai nhánh thì mực nước hai nhánh là

· 25 cm

· 15 cm

· 20 cm

· 30 cm

Câu 6:

Một vật chuyển động theo hai giai đoạn liên tiếp. Đồ thị vận tốc theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ dưới đây. Thông tin nào sau đây là sai?

· Quãng đường vật đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 12 là 48m.

· Vận tốc của vật tại giây thứ 10 là 6m/s.

· Giai đoạn OA: vật chuyển động đều với vận tốc 3m/s.

· Giai đoạn AB chuyển động đều với vận tốc là 6m/s.

Câu 7:

Một vật chuyển động theo hai giai đoạn. Đồ thị vận tốc theo thời gian được biểu diễn như hình vẽ dưới đây. Thông tin nào dưới đây là sai?

· Vận tốc trung bình trên OB là 4,5 m/s

· Từ O đến A vật chuyển động đều với vận tốc 3 m/s

· Từ A đến B vật chuyển động đều với vận tốc 6 m/s

· Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của vật là 15 m/s

Câu 8:

Một vật đi từ A đến B theo ba giai đoạn: 1/3 đoạn đường đầu đi với vận tốc ; 1/3 đoạn đường sau đi với vận tốc ; 1/3 đoạn đường cuối đi với vận tốc . Vận tốc trung bình của vật trên AB được tính bằng công thức

·

·

·

·

Câu 9:

Một vật chuyển động trên AB với vận tốc trung bình 4m/s. Gọi M là một điểm trên AB với AM = 2MB = 8m. Thông tin nào sau đây là đúng?

· Thời gian đi AB là 3s

· Thời gian đi AM là 2s

· Thời gian đi MB là 1s

· Tại M, vận tốc của vật là 4m/s

Câu 10:

Một người có khối lượng 50kg đi trên tuyết. Tuyết chịu được áp lực tối đa là . Diện tích của một bàn chân là .Nhận xét nào sau đây là đúng?

· Người này không bị lún vì áp suất do người tác dụng lên tuyết nhỏ hơn áp suất tối đa mà tuyết chịu được.

· Người này bị lún để không bị lún thì phải đi giầy trượt có diện tích tối thiểu mỗi giầy là .

· Người này không bị lún vì áp suất do người tác dụng lên tuyết lớn hơn áp suất tối đa mà tuyết chịu được.

· Người này bị lún để không bị lún thì phải đi giầy trượt có diện tích tối thiểu mỗi giầy là .

Nộp bài

Được cập nhật 9 giờ trước (10:10) 1 câu trả lời
Câu 1:

Khi kéo một vật trượt trên bề mặt một vật khác, nếu mặt tiếp xúc giữa chúng càng gồ ghề thì lực ...... càng lớn.

 • ma sát nghỉ

 • ma sát lăn

 • hút của Trái Đất

 • ma sát trượt

Câu 2:

Người đi lại được trên mặt đất là nhờ:

 • Trọng lực của vật.

 • Lực ma sát trượt.

 • Lực ma sát nghỉ.

 • Lực ma sát lăn.

Câu 3:

Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây, trường hợp nào không phải là lực ma sát?

 • Lực xuất hiện làm mòn đế giày.

 • Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.

 • Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.

 • Lực xuất hiện giữa dây cu roa với bánh xe truyền chuyển động.

Câu 4:

Khi ta gõ mạnh cán búa xuống đất, cán búa đột ngột bị dừng lại, đầu búa tiếp tục chuyển động do ...... và ngập sâu vào cán búa.

 • ma sát

 • quán tính

 • trọng lực

 • lực

Câu 5:

Khi ta đẩy thùng hàng trên sàn nhà, thì có lực ma sát trượt tại mặt tiếp xúc của thùng hàng với sàn nhà, ta có thể đặt các thùng hàng lên các xe lăn (hay con lăn) để di chuyển chúng được dễ dàng hơn. Như vậy, lực ma sát trượt đã được thay thế bằng:

 • Lực ma sát lăn.

 • Lực ma sát trượt.

 • Trọng lực.

 • Lực ma sát nghỉ.

Câu 6:

Khi ta đẩy thùng hàng trên sàn nhà, thì có ......... xuất hiện tại mặt tiếp xúccủa thùng hàng với sàn nhà.

 • lực hấp dẫn

 • lực ma sát nghỉ

 • lực ma sát lăn

 • lực ma sát trượt

Câu 7:

Một người đi xe đạp trên một đoạn đường dài 1,2 km hết 6 phút. Sau đó người đó đi tiếp một đoạn đường 0,6 km trong 4 phút rồi dừng lại. Vận tốc trung bình trên đoạn đường người đó đã đi trong thời gian trên là:

 • 10,8km/h

 • 10km/h

 • 9km/h

 • 12km/h

Câu 8:

Bạn Quí đi xe đạp từ nhà đến trường trong một nửa quãng đường đầu với tốc độ  = 12km/h và nửa quãng đường còn lại với tốc độ  = 20km/h. Tốc độ trung bình của bạn Quí trên cả quãng đường là:

 • 12km

 • 16km

 • 18km

 • 15km/h

Câu 9:

Lúc 7h hai ô tô cùng khởi hành từ hai điểm A và B cách nhau 96 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h, vận tốc của xe đi từ B là 28km/h. Khoảng cách giữa 2 xe lúc 8h là:

 • 32km

 • 48km

 • 16km

 • 60km

Câu 10:

Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 20km, chuyển động đều cùng chiều từ A đến B với vận tốc lần lượt là 40km/h và 30km/h. Sau 3h, khoảng cách giữa 2 xe là:

 • 5km

 • 20km

 • 10km

 • 25km

Được cập nhật 21 giờ trước (22:09) 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.