Violympic Vật lý 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 (5 điểm):

Một người dự định đi bộ một quãng đường với vận tốc không đổi là 5km/h, nhưng khi đi được 1/3 quãng đường thì được bạn đèo bằng xe đạp đi tiếp với vận tốc 12km/h do đó đến sớm hơn dự định là 28 phút. Hỏi nếu người đó đi bộ hết quãng đường thì mất bao lâu?

Câu 2 (5 điểm):

Hai gương phẳng G1 và G2 được bố trí hợp với nhau một góc α ( như hình 2 ). Hai điểm sáng A và B được đặt vào giữa hai gương. a) Vẽ và trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt lên gương G2 đến gương G1 rồi đến B? b) Giả sử ảnh của A qua G1 cách A là 15cm và ảnh của A qua G2 cách A là 20cm; khoảng cách giữa hai ảnh đó là 25cm. Tính góc α?

Câu 3. (5 điểm):

Một vật được nung nóng đến 1200C và thả vào bình nhiệt lượng kế. Khi đó nước trong bình nhiệt lượng kế tăng từ 200C đến 400C. Nếu tiếp tục thả và bình nhiệt lượng kế đó một vật như vậy nhưng được nung nóng đến 1000C thì sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ nước trong bình nhiệt lượng kế là bao nhiêu. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa vật và môi trường.

Câu 4. (5 điểm):

Một khối thuỷ tinh có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước: dài 30cm, rộng 20cm, cao 15cm. Mặt trên có một hốc rỗng cũng có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước: dài 25cm, rộng 15cm, cao 10cm. Thả nhẹ khối thuỷ tinh vào nước thì thấy nó nổi. Cho biết trọng lượng riêng của thuỷ tinh là 14.000N/m3, của nước là 10.000N/m3.

a. Tính chiều cao phần nổi của khối thuỷ tinh.

b. Rót vào trong hốc rỗng lượng nước cao bao nhiêu thì khối thủy tinh bắt đầu chìm.

3 câu trả lời

1. Một vật có khối lượng 500g, rơi từ độ cao 20dm xuống đất. Tính công của trọng lực?

2. Một đầu máy xe lửa kéo các toa bằng lực F = 7500N. Tính công của lực kéo khi các toa xe chuyển động được quãng đường s = 8km.

3. Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng, mỗi thùng hàng phải tốn một công là 15000J. Tính công suất của người công nhân đó?

4. Một người kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20s. Người ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của người kéo.

5. Hãy nêu công thức tính nhiệt lượng? Kể tên, đơn vị của các đại lượng trong công thức?

6. Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng tăng từ 200C đến 500
C.Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K

7. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2 lit nước từ 250
C.Biết c nước = 4200 J/kg.K.

8. Một thỏi đồng có khối lượng 3,5kg ở nhiệt độ 2600
C.Sau khi nó tỏa ra một nhiệt lượng 250kJ thì nhiệt độ của nó là bao nhiêu?

9. Một ấm nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lit nước ở 250
C.Cần cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu để ấm nước sôi? Biết c nhôm = 880 J/kg.K.

10. Người ta cung cấp cho 10 lit nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Được cập nhật 23 tháng 6 lúc 9:12 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.