Violympic Vật lý 8

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
24 tháng 1 lúc 20:18

kiểm tra lại đề

Bình luận (0)
aomike
Trung sĩ -
24 tháng 1 lúc 12:24

bật điều hoà lên và uống nước hoặc tới bắc/nam cực uống nước

Bình luận (2)

 Để uống nước có cảm giác lạnh nhưng không phải là  nước đã  lạnh : 

❄ Thực sự thì chúng ta chỉ cần Thả một lắm đạm vào cốc nước và do tính chất hóa học của đạm sẽ khiến khi ta uống nước sẽ cảm thấy lạnh ( lưu ý : không nên làm vậy đây chỉ là 1 giả thuyết )

❄ Ta nén khí CO2 vào nước và nó sẽ thành nước có ga như tên gọi quen thuộc và khi uống nước có ga thì chúng ta có cảm giác lạnh .

Bình luận (2)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 22:00

\(v_{tb}=\dfrac{S_1+S_2+S_3}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{\dfrac{1}{3}S+\dfrac{1}{3}S+\dfrac{1}{3}S}{\dfrac{S}{3v_1}+\dfrac{S}{3v_2}+\dfrac{S}{3v_3}}=\dfrac{3}{\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}+\dfrac{1}{v_3}}\)

Bình luận (0)
ミ★мĭηɦ♕ʂ¢σтт★彡
Hạ sĩ -
19 tháng 1 lúc 22:01

Vc1 Vc2 dầu(d1) nước(d0) 10cm

Ta có 2 lực Fa1( lực acsimet trong nước) và Fa2( lực acsimet trong dầu)

Có m khúc gỗ = 700g => KLR D= m/V = \(\dfrac{700}{10^3}\) = 0.7(g/cm3) -> 700(kg/m3)

Gọi chiều cao phần gỗ chìm trong nước là x

       chiều cao khúc gỗ là h

Có : Fa1 + Fa2 = P

=> d0 . Vc1 + d1 . Vc2 = d.V

=>10\(D_0\) . S.x + 10\(D_1\) . S.(h-x) = 10D . S.h

=> \(D_0\) . x + \(D_1\) . h - \(D_1\) . x = D.h

=>x.( \(D_0\) -  \(D_1\) ) + \(D_1\) . h   = 700.10 = 7000

=>       x                             = \(\dfrac{7000-D_1.h}{D_0-D_1}\)

=>       x                            = 2.5 (cm)

Chiều cao khúc gỗ chìm trong dầu là:

                           h - x = 10 - 2.5 = 7.5 (cm)

Thể tích vật chìm trong dầu là :

                         \(V_{chìm-trong-dau}\) = S . (h-x) = \(10^2\) . 7.5 = 750 (\(cm^3\))

Chúc bạn hk tốt !

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 21:52

\(P=F_{A\left(nuoc\right)}=d_{nuoc}.V_{chim}\)

\(\Leftrightarrow10m=10000.\left(V-V_{noi}\right)\)

\(\Leftrightarrow10.D_{vat}.S.h=10000.S\left(h-h_{noi}\right)\)

\(\Leftrightarrow10.D_{vat}.h=10000.\left(h-h_{noi}\right)\Rightarrow D_{vat}=\dfrac{10000\left(0,1-0,03\right)}{10.0,1}=...\left(kg/m^3\right)\)

Khi đổ dầu ngập hoàn toàn:

\(P=F_{dau}+F_{nuoc}\Leftrightarrow10.m=d_{dau}.V_{dau}+d_{nuoc}.V_{nuoc}\)

\(\Leftrightarrow10.m=d_{dau}.V_{dau}+d_{nuoc}\left(V-V_{dau}\right)\)

\(\Leftrightarrow10.0,1^3.D_{vat}=d_{dau}.V_{dau}+d_{nuoc}\left(0,1^3-V_{dau}\right)\Rightarrow V_{dau}=...\left(m^3\right)\)

Bài này dữ kiện đủ rồi, ko thiếu gì cả

 

Bình luận (0)
ミ★мĭηɦ♕ʂ¢σтт★彡
Hạ sĩ -
19 tháng 1 lúc 20:55

trọng lượng riêng của vật là bao nhiêu vậy bạn?

Bình luận (3)
Trúc Giang
Thượng tá -
12 tháng 1 lúc 15:35

- Khi bay vào bầu khí quyển của Trái Đất thì những khối đá này sẽ cọ xát với bầu khí quyển làm những khối đá này bị nóng chảy và phát sáng => Xuất hiện hiện tượng "sao băng"

- Có sự chuyển hóa năng lượng từ động năng thành nhiệt năng

 

Bình luận (0)

khi chúng đi vào trong đầu khí quyển,các khối đá sẽ va vào bầu khí quyển làm các khối đã bị nóng chảy và sẽ phát sáng.sẽ sinh ra hiện tượng sao băng.

vậy ta có các sự chuyển hóa năng lượng từ động năng⇒nhiệt năng.

 

Bình luận (0)
Khánh Huyền
12 tháng 1 lúc 16:47

-Khi bay vào không khí của Trái Đất các khối đá nhỏ đã cọ xát với bầu khí quyển và nóng chảy trong khí quyển nhờ đó mà đã có ra hiện tượng sao băng=>nó đã chuyển hóa từ động năng thành nhiệt năng.

 

 

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
8 tháng 1 lúc 20:11

\(\left(v_1+v_2\right)t=S_{AB}\Leftrightarrow v_1+v_2=\dfrac{20}{2}=10\left(km/h\right)\)

Đề bài thiếu r bạn

Bình luận (6)
Lισи❖Minh Caoツ
6 tháng 1 lúc 14:14

là vận tốc trung bình đi trên cả quãng đg

ct tính vtb đoạn đg dài: \(\dfrac{S}{t}\)

ct tính vtb đoạn đg ngắn: \(\dfrac{S_1+S_2+...}{t_1+t_2+...}\) 

 
Bình luận (0)
Nguyen Ngoc Huong Anh
4 tháng 1 lúc 22:06

a. 40cm = 0,4m

Áp suất của chất lỏng tác dụng lên đáy bình:

p = d.h =10000.0,4 = 4000 (Pa)

b. 10 cm =0,1m

Chiều cao từ điểm A lên mặt thoáng:

h\(_1\)= h - h\(_2\) = 0,4 - 0,1 = 0,3 (m)

Áp suất của chất lỏng tác dụng lên điểm A:

\(p_1=d.h_1=10000.0,3=3000\) (Pa)

c hong biết

Bình luận (0)
Tr Phanh
4 tháng 1 lúc 21:36

Giúp tui với mngkhocroi

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN