Violympic Vật lý 7

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
20 tháng 1 lúc 20:13

Vì vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s nên khi một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 10 giây thì người đó đứng cách nơi xảy ra sét là:340.10=3400(m)

  
Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
21 tháng 1 lúc 8:11

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

Khoảng cách từ tiếng sét đến người đó đứng:

s = v.t = 340.10 = 3400m

Bình luận (0)
Phan Anh
Tân binh -
20 tháng 1 lúc 19:51

60 độ. Mình tính theo công thức:360anpha−1360anpha−1

Mà chỉ là công thức nhanh thôi.

 

Bình luận (2)
Đỗ Ngọc Dương
22 tháng 1 lúc 13:55
Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
8 tháng 1 lúc 9:06

undefined

Bình luận (1)
Đỗ Quyên
Đại úy -
7 tháng 1 lúc 8:42

Nhật thực toàn phần (một phần) quan sát được ở chỗ có bóng tối (bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

Khi đó Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất, che khuất không cho ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới Trái Đất.

Bình luận (0)
hacker
7 tháng 1 lúc 20:04

địt co mẹ mày

 

Bình luận (0)
Evil Girl
8 tháng 1 lúc 20:38

uk cảm ơn bạnhihi

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
4 tháng 1 lúc 16:18

Thời gian sóng siêu âm từ tàu neo đến đáy biển là:

s=t:2=2:2=1(giây)

Độ sâu của đáy biển là:

s=v.t=1500.1=1500(mét)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Thượng tá -
4 tháng 1 lúc 16:24

Độ sâu của đáy biển:

\(v=\dfrac{2s}{t}\rightarrow s=\dfrac{vt}{2}=\dfrac{1500.2}{2}=1500\left(m\right)\)

Bình luận (0)

 

Thời gian sóng siêu âm từ tàu neo đến đáy biển là:

s=t:2=2:2=1(giây)

Độ sâu của đáy biển là:

s=v.t=1500.1=1500(mét)

  
Bình luận (0)
Nguyễn Thái Dương
28 tháng 12 2020 lúc 20:00

khoảng cách từ xạ thủ đến xe tăng là

340.5 :2 =  850 ( m )

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Dương
28 tháng 12 2020 lúc 20:00

khoảng cách từ xạ thủ đến xe tăng là

340.5 :2 =  850 ( m )

Bình luận (0)
Utlover
27 tháng 12 2020 lúc 10:05

Ánh sáng là một yếu tố sinh thái, ánh sáng có vai trò quan trọng đối với các cơ thể sống

Ví dụ minh họa:

-Cây quang hợp nhờ ánh sáng

-Một số loài động vật hoạt động vào ban ngày

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN