Violympic Vật lý 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thanh Niên Là Phải Cá Tính

Trường THCS Đức Thuận

ID: .................................

LỚP BẠN ĐANG DỰ THI
Lớp 7
VÒNG THI HIỆN TẠI VIOLYMPIC
Vòng 7
VÒNG THI CỦA BẠN
Vòng . . .
LẦN THI ...
BÀI THI ...

Bài thi số 3

banh
Câu 1:


Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

 • Chỉ là chùm sáng phân kì

 • Chỉ là chùm sáng song song.

 • Chỉ là chùm sáng hội tụ

 • Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội

Câu 2:


Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

 • mắt hướng ra phía cánh đồng.

 • cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

 • cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng

 • Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng

Câu 3:


Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Góc phản xạ bằng góc tới

 • Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 4:


Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phẳng?

 • Bề mặt sần sùi.

 • Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ hầu hết ánh sáng chiếu tới nó

 • Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu tới nó

 • Mặt rất phẳng

Câu 5:


Khi nói về ảnh tạo bởi gương phẳng. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • ảnh có độ lớn bằng vật.

 • ảnh của vật là ảnh thật.

 • ảnh và vật luôn đối xứng với nhau qua gương phẳng.

 • ảnh của vật không thể hứng được trên màn

Câu 6:


Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

 • Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

 • Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất

Câu 7:


Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

 • Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

 • Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

 • Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

 • Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

Câu 8:


Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 9:


Khi đứng trước gương soi, nếu ta giơ tay phải lên thì ảnh của mình trong gương lại giơ tay trái. Tại sao lại như vậy?

 • Vì ảnh của vật có kích thước bằng vật

 • Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương

 • Vì gương phẳng cho ta ảnh ảo

 • Vì ảnh và vật không thể giống nhau về hình dạng

Câu 10:


Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng l. Một điểm sáng S nằm trong khoảng giữa hai gương. Qua hai gương cho:

 • 4 ảnh

 • 10 ảnh

 • 6 ảnh

 • Vô số ảnh

Được cập nhật 5 tháng 10 lúc 21:14 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.