Violympic Vật lý 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài thi số 3

19:16 Câu 1:


Để nhìn thấy một vật thì:

 • phải có các tia sáng đi từ vật đến mắt.

 • vật ấy phải là nguồn sáng.

 • vật vừa là nguồn sáng, vừa là vật được chiếu sáng.

 • vật ấy phải được chiếu sáng

Câu 2:


Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • một vệt sáng mờ.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.

 • ảnh ảo, lớn bằng vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.

Câu 3:


Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn lớn hơn vật.

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật.

 • ảnh thật, hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vât.

Câu 4:


Giải thích nào sau đây không đúng? Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì:

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống lại cong.

 • ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn.

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn bị thành cong phía trong của ống chắn lại.

 • ánh sáng từ dây tóc bóng đèn không truyền đi theo ống cong.

Câu 5:


Đối với gương cầu lồi, khi vật dịch chuyển lại gần gương thì ảnh nó sẽ dịch chuyển như thế nào?

 • Ảnh dịch chuyển lại gần gương cầu.

 • Vừa dịch chuyển lại gần, vừa dịch chuyển ra xa.

 • Ảnh không dịch chuyển.

 • Ảnh dịch chuyển ra xa gương cầu.

Câu 6:


Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Khi đứng trước gương phẳng lui ra xa dần thì kích thước ảnh của chúng ta sẽ nhỏ dần.

 • Dùng tấm vải chắn sáng đặt sau gương phẳng ta sẽ thu được ảnh ảo trên tấm chắn đó.

 • Chúng ta có thể nhìn thấy ảnh chúng ta trong gương phẳng do có những tia sáng đi từ ảnh đã vào mắt chúng ta.

 • Ảnh của vật lớn trong gương phẳng không thể là ảnh hoàn chỉnh được.

Câu 7:


Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng:

 • Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.

 • Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.

 • Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí.

 • Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.

Câu 8:


Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với:

 • tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới.

 • đường pháp tuyến và đường vuông góc với tia tới.

 • tia tới và đường vuông góc với tia tới.

 • tia tới và đường pháp tuyến với gương.

Câu 9:


Hai gương phẳng vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 3cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

 • 5 cm

 • 10 cm

 • 3 cm

 • 4 cm

Câu 10:


Hai gương phẳng vuông góc với nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương cách S một khoảng 4cm, khoảng cách giữa hai ảnh bằng 5 cm. Điểm sáng S đặt cách gương một khoảng là:

 • 2 cm

 • 4 cm

 • 5 cm

 • 1,5 cm

 • GIÚP MK NHÉ THANKS :3 thanghoa

0 câu trả lời

Thanh Niên Là Phải Cá Tính

Trường THCS Đức Thuận

ID: .................................

LỚP BẠN ĐANG DỰ THI
Lớp 7
VÒNG THI HIỆN TẠI VIOLYMPIC
Vòng 7
VÒNG THI CỦA BẠN
Vòng . . .
LẦN THI ...
BÀI THI ...

Bài thi số 3

banh
Câu 1:


Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

 • Chỉ là chùm sáng phân kì

 • Chỉ là chùm sáng song song.

 • Chỉ là chùm sáng hội tụ

 • Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội

Câu 2:


Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

 • mắt hướng ra phía cánh đồng.

 • cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

 • cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng

 • Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng

Câu 3:


Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Góc phản xạ bằng góc tới

 • Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 4:


Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phẳng?

 • Bề mặt sần sùi.

 • Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ hầu hết ánh sáng chiếu tới nó

 • Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu tới nó

 • Mặt rất phẳng

Câu 5:


Khi nói về ảnh tạo bởi gương phẳng. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • ảnh có độ lớn bằng vật.

 • ảnh của vật là ảnh thật.

 • ảnh và vật luôn đối xứng với nhau qua gương phẳng.

 • ảnh của vật không thể hứng được trên màn

Câu 6:


Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

 • Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

 • Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất

Câu 7:


Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

 • Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

 • Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

 • Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

 • Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

Câu 8:


Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 9:


Khi đứng trước gương soi, nếu ta giơ tay phải lên thì ảnh của mình trong gương lại giơ tay trái. Tại sao lại như vậy?

 • Vì ảnh của vật có kích thước bằng vật

 • Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương

 • Vì gương phẳng cho ta ảnh ảo

 • Vì ảnh và vật không thể giống nhau về hình dạng

Câu 10:


Hai gương phẳng đặt song song với nhau, hướng mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng l. Một điểm sáng S nằm trong khoảng giữa hai gương. Qua hai gương cho:

 • 4 ảnh

 • 10 ảnh

 • 6 ảnh

 • Vô số ảnh

Được cập nhật 16/10 lúc 13:07 5 câu trả lời
câu 1:


Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Kết luận nào sau đây đúng?

 • Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

 • Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật.

 • Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.

 • Ảnh nhìn thấy trong gương có thể hứng được trên màn.

Câu 2:


Nhận định nào dưới đây không đúng? Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

 • Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ gây cảm giác chói làm mỏi mắt.

 • Nếu ánh sáng quá yếu sẽ gây căng thẳng cho mắt.

 • Nếu ánh sáng thích hợp sẽ làm mắt ta không căng thẳng.

 • Mắt không được thoải mái khi đọc sách.

Câu 3:


Khi có hiện tượng nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời.

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời.

 • Một phần Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất, phần còn lại là bóng nửa tối.

 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa.

Câu 4:


Khi nói về đường đi của ánh sáng tới gương cầu lõm. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • Khi phản xạ trên gương cầu lõm, phương của tia tới và tia phản xạ sẽ trùng nhau khi tia tới đi qua tâm gương.

 • Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm hội sáng hội tụ.

 • Chùm tia sáng tới song song đến gương cầu lõm sẽ cho chùm tia phản xạ là chùm sáng phân kỳ.

 • Tia sáng tới khi gặp gương cầu lõm đều bị phản xạ và tuân theo định luật phản xạ ánh sáng.

Câu 5:


Khi một chùm sáng song song chiếu vào gương cầu lõm cho chùm sáng phản xạ là:

 • Một chùm phức tạp vì chưa biết góc chiếu.

 • Chùm phân kỳ trong mọi trường hợp.

 • Chùm hội tụ trong mọi trường hợp.

 • Chùm song song trong mọi trường hợp.

Câu 6:


Nguồn sáng có đặc điểm gì?

 • Chiếu sáng các vật xung quanh.

 • Tự nó phát ra ánh sáng.

 • Phản chiếu ánh sáng.

 • Truyền ánh sáng đến mắt ta.

Câu 7:


Ta nhìn thấy ảnh của một vật trong gương phẳng vì:

 • Có ánh sáng từ vật đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

 • Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta.

 • Có ánh sáng từ vật đi vòng ra sau gương rồi đến mắt ta.

 • Mắt ta chiếu sáng đến gương rồi quay lại chiếu sáng vật.

Câu 8:


Gương cầu lõm có tác dụng:

 • Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phân kỳ đi ra từ một điểm.

 • Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia song song.

 • Biến đổi chùm tia tới phân kỳ thành chùm tia phản xạ phân kỳ khác.

 • Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.

Câu 9:


Người ta dùng một gương phẳng để chiếu một chùm tia sáng Mặt Trời hẹp xuống đáy của một cái giếng thẳng đứng, biết các tia sáng nghiêng một góc so với mặt phẳng nằm ngang. Khi đó, góc hợp bởi giữa mặt phản xạ của gương và phương nằm ngang bằng:

Câu 10:


Chiếu một chùm tia sáng hẹp SI tới gương với góc tới bằng , sau khi phản xạ qua hai gương thu được chùm tia phản xạ JR song song với SI (hình 5). Khi đó, góc tới gương có giá trị bằng:

Được cập nhật 15/10 lúc 18:53 3 câu trả lời
Avatar
Photo

Kesbox Alex Sander

Trường THCS Đức Thuận

Lớp 7a

ID: 51126294

LỚP BẠN ĐANG DỰ THI
Lớp 7
VÒNG THI HIỆN TẠI VIOLYMPIC
Vòng 7
LẦN THI
1

Bài thi số 3

17:48
Câu 1:

Với điều kiện nào thì một mặt phẳng được xem là một gương phẳng?

 • Bề mặt sần sùi.

 • Bề mặt nhẵn bóng, phản xạ hầu hết ánh sáng chiếu tới nó

 • Bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng chiếu tới nó

 • Mặt rất phẳng

Câu 2:

Chiếu một chùm sáng hẹp vuông góc vào mặt một tấm bìa cứng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra?

 • Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc

 • Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong

 • Ánh sáng không thể truyền qua được tấm bìa.

 • Ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa

Câu 3:

Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi

 • mắt hướng ra phía cánh đồng.

 • cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.

 • cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng

 • Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng

Câu 4:

Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Góc phản xạ bằng góc tới

 • Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 5:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là

 • ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.

 • ảnh ảo, hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

 • ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn và bằng vật.

Câu 6:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

 • Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.

 • Vào ban đêm, khi nơi ta đứng không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • Vào ban đêm, khi Mặt Trăng không nhận được ánh sáng Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

 • Khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, ta chỉ nhìn thấy phía sau Mặt Trăng tối đen.

Câu 7:

Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

 • Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.

 • Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.

 • Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất

Câu 8:

Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 9:

Hai gương phẳng vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 8cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

 • 14 cm

 • 10 cm

 • 6 cm

 • 8 cm

Câu 10:

Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc thì tia phản xạ sẽ quay một góc

VIOLYMPIC

Được cập nhật 15/10 lúc 16:02 4 câu trả lời

Bài thi số 3

18:50
Câu 1:


Một vật chắn sáng đặt trước một nguồn sáng hẹp, khi đó

 • phía sau nó là một vùng bóng đen và nửa tối.

 • phía sau nó là một vùng nửa tối

 • phía sau nó là một vùng bóng đen và hai vùng nửa tối

 • phía sau nó là một vùng bóng đen

Câu 2:


Ánh sáng nào dưới đây không phải là ánh sáng phản xạ? Khi ánh sáng được phát ra từ

 • Mặt Trăng

 • gương phẳng

 • mặt nước

 • Mặt Trời

Câu 3:


Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Góc phản xạ bằng góc tới

 • Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng

 • Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng

 • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới

Câu 4:


Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng. Chùm sáng phản xạ phải là chùm sáng nào sau đây?

 • Chỉ là chùm sáng phân kì

 • Chỉ là chùm sáng song song.

 • Chỉ là chùm sáng hội tụ

 • Có thể là chùm sáng song song, phân kì hay hội

Câu 5:


Trường hợp nào dưới đây tạo thành chùm sáng hội tụ?

 • Các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng

 • Các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng

 • Các tia sáng cùng truyền theo một đường thẳng.

 • Các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng.

Câu 6:


Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:

 • Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời

 • Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời

 • Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng

 • Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng

Câu 7:


Khi xảy ra hiện tượng nhật thực, những người đứng ở vị trí nào trên Trái Đất quan sát được hiện tượng nhật thực toàn phần?

 • Chỉ những người đứng trong vùng bóng tối.

 • Tất cả mọi người đều quan sát được

 • Chỉ những người đứng trong vùng sáng

 • Chỉ những người đứng trong vùng nửa tối

Câu 8:


Khi nói về ảnh tạo bởi gương phẳng. Kết luận nào sau đây không đúng?

 • ảnh có độ lớn bằng vật.

 • ảnh của vật là ảnh thật.

 • ảnh và vật luôn đối xứng với nhau qua gương phẳng.

 • ảnh của vật không thể hứng được trên màn

Câu 9:


Khi chiếu một tia SI đập vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc Nếu giữ nguyên tia tới và quay gương một góc thì tia phản xạ sẽ quay một góc

Câu 10:


Hai gương phẳng vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Giữa hai gương có một điểm sáng S. Ảnh của S qua gương thứ nhất cách S một khoảng 6cm; qua gương thứ 2 cách S một khoảng 8cm. Khoảng cách giữa hai ảnh trên bằng:

 • 14 cm

 • 10 cm

 • 6 cm

 • 8 cm

Được cập nhật 14/10 lúc 17:25 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Vật lý

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ