Violympic Vật lý 6 - Hỏi đáp

câu 1:

Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước có kích thước lớn hơn bình chia độ ta cần dùng các dụng cụ đo nào?

 • Dùng ca đong và thước dây

 • Dùng bình chia độ và thước dây

 • Dùng bình chia độ và ca đong

 • Dùng bình chia độ và bình tràn

Câu 2:

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thư­ớc là:

 • 1m và 1mm

 • 100 cm và 0,5cm

 • 100cm và 0,2cm

 • 100cm và 1cm

Câu 3:

Trên một hộp bánh có ghi “Khối lượng tịnh 300g”. Con số đó có nghĩa là:

 • Khối lượng bánh trong hộp

 • Khối lượng của một vài cái bánh

 • Khối lượng của cả hộp bánh

 • Khối lượng của vỏ hộp bánh

Câu 4:


Khi đo bề dày cuốn sách vật lí 6 ta nên chọn thước đo nào sau đây?

 • Thước thẳng có GHĐ 1m và có ĐCNN 1cm.

 • Thước thẳng có GHĐ 0,5 m và có ĐCNN 1 cm

 • Thước thẳng có GHĐ 10 cm và có ĐCNN 1mm

 • Thước thẳng có GHĐ 1m và có ĐCNN 1dm.

Câu 5:


Hai lực cân bằng là:

 • Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương cùng chiều cùng tác dụng lên 1 vật.

 • Hai lực cùng phương nhưng ngược chiều cùng tác dụng lên 1 vật

 • Hai lực mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

 • Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều cùng tác dụng vào 1 vật

Câu 6:

Khi buồm căng gió, chiếc thuyền buồm lướt nhanh trên mặt biển chủ yếu do:

 • Lực hút của gió vào buồm

 • Lực đẩy của gió vào buồm

 • Lực hút của nước vào thuyền

 • Lực kéo của nước biển

Câu 7:

Dùng bình chia độ đo thể tích hòn đá. Mực nước trong bình ban đầu là . Thả hòn đá vào bình mực nước dâng lên ở vạch . Thể tích hòn đá là:

Câu 8:

Cách đặt thước đo chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

 • Cách c

 • Cách a

 • Cách b

 • Cả 3 cách

Câu 9:

Cho khối trụ tròn có bán kính đáy là 15cm, cao 20 cm. Thể tích khối trụ tròn là………. Lấy π=3,14.

 • 0,0141

 • 0,00141

 • 0,141

 • 1,41

Câu 10:


Dùng bình chia độ có giới hạn đo là để đo thể tích nước. Kết quả đo lần lượt được ghi lại như sau: ; ; . Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là:

Được cập nhật 10/07/2017 lúc 07:45 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.