Violympic Vật lý 6 - Hỏi đáp

Biết 1kg nước có thể tích 1 lít, còn 1kg dầu hỏa có thể tích 5/4 lít.Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Khối lượng riêng của nước bằng 5/4 khối lượng riêng của dầu hỏa.

 • Khối lượng riêng của nước và dầu hỏa là bằng nhau.

 • Khối lượng riêng của nước bằng 4/5 khối lượng riêng của dầu hỏa.

 • Khối lượng riêng của dầu hỏa bằng 5/4 khối lượng riêng của nước.

Câu 2:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị đo độ dài?

 • m

 • cm

 • km

Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải là đơn vị đo khối lượng ?

 • mg

 • dag

 • kg

 • dm

Câu 4:

Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp hai lần khối lượng của quả cầu thứ 2 thì:

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp hai lần khối lượng riêng của quả cầu thứ hai.

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp hai lần khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất.

 • Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp bốn lần khối lượng riêng của quả cầu thứ hai.

 • Khối lượng riêng của hai cầu là bằng nhau.

Câu 5:

Dùng một cái búa đóng đinh vào tường. Lực của búa đã trực tiếp .....

 • Làm đinh ngập sâu vào tường

 • làm biến đổi chuyển động của đinh

 • làm đinh vừa biến dạng và vừa ngập sâu vào tường.

 • làm đinh biến dạng

Câu 6:

Trang cuối vật lý 6 có ghi “ khổ 17x24cm” các con số đó có nghĩa là:

 • Chiều dài của sách bằng 24 cm, chiều rộng bằng 17 cm.

 • Chiều dài của sách bằng 24 cm và chiều dày bằng 17 cm.

 • Chiều dài của sách bằng 17x24cm = 408cm.

 • Chiều dài của sách bằng 17 cm, chiều rộng bằng 24 cm.

Câu 7:

Biết khối lượng riêng của nhôm là .Tính khối lượng của một tấm nhôm có thể tích là ?

 • 162kg

 • 1620kg

 • 16,2kg

 • 1,62kg

Câu 8:

Một vật có khối lượng 2,5 kg đặt đứng yên trên mặt đất nằm ngang. Tính trọng lượng của vật đó?

 • 2,5N

 • 250N

 • 2500N

 • 25N

Câu 9:

Một bình chia độ đang chứa nước. Thả một số viên bi vào ,thì số nước dâng lên . Thể tích mỗi viên là . Số bi đã thả vào là bao nhiêu viên ?

 • 9 viên bi

 • 49 viên bi

 • 20 viên bi

 • 29 viên bi

Câu 10:

Biết hỗn hợp nước muối có khối lượng là 200g và thể tích là 100ml. Khối lượng riêng của hỗn hợp nước muối là bao nhiêu?

Được cập nhật 13/09/2017 lúc 19:57 2 câu trả lời

Bài thi số 3

19:44
Câu 1:


0,125km =.......................

 • 1250 mm

 • 125 cm

 • 1250 cm

 • 125m

Câu 2:


Một bạn dùng thước đo độ dài có độ chia nhỏ nhất là 1cm để đo chiều dài l của cái bàn học. Cách ghi kết quả nào dưới đây là đúng?

 • l=200 cm

 • l=200,0 cm

 • l=2 m

 • l=20 dm

Câu 3:


Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30; số nhỏ nhất là 0; đơn vị ghi là cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 10 khoảng bằng nhau. Vậy giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là:

 • GHĐ 30cm; ĐCNN 1 cm

 • GHĐ 30cm; ĐCNN 0 cm

 • GHĐ 30cm; ĐCNN 1 mm

 • GHĐ 1 mm; ĐCNN 30 cm

Câu 4:


Người ta dùng một bình chia độ chứa nước. Khi thả hòn sỏi vào bình, sỏi ngập hoàn toàn trong nước và mực nước trong bình dâng lên tới vạch . Thể tích của hòn sỏi là bao nhiêu?

Câu 5:

Khi thả một vật rắn không thấm nước vào bình chia độ, mực nước trong bình dâng lên từ đến . Thể tích vật rắn đó là:

Câu 6:


Hãy chọn bình chia độ dưới đây để đo thể tích của một lượng chất lỏng gần đầy chai 0,25 lít

 • Bình 500ml có vạch chia tới 5ml

 • Bình 500ml có vạch chia tới 2ml

 • Bình 100ml có vạch chia tới 10ml

 • Bình 200ml có vạch chia tới 1ml

Câu 7:


Bạn học sinh đo chiều dài quãng đường của một con sên đang bò thì ghi được kết quả đo lần lượt sau mỗi khoảng thời gian là: 5,2 cm; 6,4 cm; 7,6 cm. Hãy cho biết độ chia nhỏ nhất mà thước bạn học sinh đó dùng là bao nhiêu?

 • 0,2 cm

 • 0,5 cm

 • 0,4 cm

 • 1 cm

Câu 8:

Dùng bình chia độ đo thể tích hòn đá. Mực nước trong bình ban đầu là . Thả hòn đá vào bình mực nước dâng lên ở vạch . Thể tích hòn đá là:

Câu 9:


Dùng bình chia độ có giới hạn đo là để đo thể tích nước. Kết quả đo lần lượt được ghi lại như sau: ; ; . Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là:

Câu 10:

Cho khối trụ tròn có bán kính đáy là 15cm, cao 20 cm. Thể tích khối trụ tròn là………. Lấy π=3,14.

 • 0,0141

 • 0,00141

 • 0,141

 • 1,41

Được cập nhật 12/09/2017 lúc 20:16 3 câu trả lời
câu 1:

Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước có kích thước lớn hơn bình chia độ ta cần dùng các dụng cụ đo nào?

 • Dùng ca đong và thước dây

 • Dùng bình chia độ và thước dây

 • Dùng bình chia độ và ca đong

 • Dùng bình chia độ và bình tràn

Câu 2:

Giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thư­ớc là:

 • 1m và 1mm

 • 100 cm và 0,5cm

 • 100cm và 0,2cm

 • 100cm và 1cm

Câu 3:

Trên một hộp bánh có ghi “Khối lượng tịnh 300g”. Con số đó có nghĩa là:

 • Khối lượng bánh trong hộp

 • Khối lượng của một vài cái bánh

 • Khối lượng của cả hộp bánh

 • Khối lượng của vỏ hộp bánh

Câu 4:


Khi đo bề dày cuốn sách vật lí 6 ta nên chọn thước đo nào sau đây?

 • Thước thẳng có GHĐ 1m và có ĐCNN 1cm.

 • Thước thẳng có GHĐ 0,5 m và có ĐCNN 1 cm

 • Thước thẳng có GHĐ 10 cm và có ĐCNN 1mm

 • Thước thẳng có GHĐ 1m và có ĐCNN 1dm.

Câu 5:


Hai lực cân bằng là:

 • Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương cùng chiều cùng tác dụng lên 1 vật.

 • Hai lực cùng phương nhưng ngược chiều cùng tác dụng lên 1 vật

 • Hai lực mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

 • Hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều cùng tác dụng vào 1 vật

Câu 6:

Khi buồm căng gió, chiếc thuyền buồm lướt nhanh trên mặt biển chủ yếu do:

 • Lực hút của gió vào buồm

 • Lực đẩy của gió vào buồm

 • Lực hút của nước vào thuyền

 • Lực kéo của nước biển

Câu 7:

Dùng bình chia độ đo thể tích hòn đá. Mực nước trong bình ban đầu là . Thả hòn đá vào bình mực nước dâng lên ở vạch . Thể tích hòn đá là:

Câu 8:

Cách đặt thước đo chiều dài bút chì như thế nào là đúng?

 • Cách c

 • Cách a

 • Cách b

 • Cả 3 cách

Câu 9:

Cho khối trụ tròn có bán kính đáy là 15cm, cao 20 cm. Thể tích khối trụ tròn là………. Lấy π=3,14.

 • 0,0141

 • 0,00141

 • 0,141

 • 1,41

Câu 10:


Dùng bình chia độ có giới hạn đo là để đo thể tích nước. Kết quả đo lần lượt được ghi lại như sau: ; ; . Độ chia nhỏ nhất của bình chia độ là:

Được cập nhật 10/09/2017 lúc 17:51 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.