Violympic Vật lý 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cau 1
Có ba khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt và 1kg nhôm. Biết trọng lượng riêng của chúng lần lượt là ; ; . Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Ba khối kim loại có trọng lượng bằng nhau.

 • Khối đồng có trọng lượng lớn nhất

 • Khối nhôm có trọng lượng lớn nhất

 • Khối sắt có trọng lượng lớn nhất

Câu 2:


Khối lượng của 1 lít nước là 1kg. Vậy nước có khối lượng là

 • 10kg

 • 1kg

 • 1 tấn

 • 1 tạ

Câu 3:


Treo một vật nặng vào một sợi dây đã được cố định vào một đầu giá đỡ. Dùng kéo cắt đứt sợi dây. Câu phát biểu nào sau đây đúng?

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của lực kéo sợi dây

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của trọng lực

 • Sợi dây đứng yên vì không có lực nào tác dụng lên nó

 • Quả nặng rơi xuống vì chịu tác dụng của cả trọng lực và lực kéo sợi dây

Câu 4:


Một lọ hoa đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Lọ hoa đứng yên do cái bàn đỡ nó

 • Lọ hoa chịu tác dụng của hai lực cân bằng

 • Lọ hoa chịu tác dụng của một lực duy nhất là trọng lực

 • Lọ hoa chỉ chịu tác dụng một lực duy nhất là lực đỡ của mặt bàn

Câu 5:


Một cái tủ lạnh đứng yên trên sàn nhà nằm ngang. Phát biểu nào sau đây là đúng?

 • Trọng lực của vỏ tủ cân bằng với phản lực của mặt sàn

 • Chỉ có lực hút của Trái Đất tác dụng lên tủ lạnh

 • Trọng lực của vỏ tủ và các đồ vật trong tủ cân bằng với phản lực của mặt sàn

 • Chỉ có phản lực của sàn nhà tác dụng lên tủ lạnh

Câu 6:


Những vật có tính chất đàn hồi là

 • Quả bóng bàn, cái bảng viết, cành cây, lò xo giảm sóc xe máy

 • Lò xo bút bi, quả bóng đá, quả bóng bay, lưỡi cưa, thước kẻ

 • Thước kẻ, sợi dây, cái bút chì, mặt bàn học, lọ hoa

 • Cái bút bi, lưỡi cưa sắt, thanh nam châm, cái thang gỗ

Câu 7:


Có bốn khối kim loại: 1kg đồng, 1kg sắt, 1kg nhôm và 1kg chì. Biết trọng lượng riêng của chúng lần lượt là ; ; ; . Thể tích của khối kim loại nào lớn nhất?

 • Khối nhôm.

 • Khối chì

 • Khối sắt

 • Khối đồng

Câu 8:


Biết khối lượng riêng của nhôm là . Trọng lượng của một tấm nhôm có thể tích

 • 1620 N

 • 162N

 • 4500N

 • 450N

Câu 9:


Mai có 1,6 kg dầu hỏa. Hằng đưa cho Mai một cái can dung tích 1,7 lít để đựng. Biết dầu có khối lượng riêng là . Cái can có chứa hết dầu không, vì sao?

 • Có vì thể tích của dầu là 1,5 lít (nhỏ hơn dung tích can)

 • Có vì thể tích dầu là 1,2 lít (nhỏ hơn dung tích của can)

 • Không vì thể tích của dầu là 2 lít (lớn hơn dung tích của can)

 • Không vì thể tích của dầu là 3 lít (lớn hơn dung tích của can)

Câu 10:


Một bình chia độ có thể tích nước trong bình là . Khi thả chìm quả cầu đặc bằng kim loại có khối lượng 72,9 g vào bình thì nước trong bình dâng lên đến . Chất làm quả cầu là

 • chì

 • sắt

 • đồng

 • nhôm

Được cập nhật 29 tháng 10 lúc 18:08 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.