Violympic toán 7

Tan Thuy Hoang
Trung tá -
6 giờ trước (22:51)

Ta có \(2x+y-xy=5\Leftrightarrow xy-2x-y+5=0\Leftrightarrow x\left(y-2\right)-\left(y-2\right)+3=0\Leftrightarrow\left(x-1\right)\left(y-2\right)=-3\).

Ta có bảng:

x - 113-1-3
y - 2-3-131
x240-2
y-1153

 

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thiếu úy -
Hôm qua lúc 19:16

x, y đều thuộc Z

Bình luận (0)
Vũ Huyền
Hôm qua lúc 20:02

X,Y thuộc Z☘

Bình luận (0)
Tan Thuy Hoang
Trung tá -
20 tháng 1 lúc 11:59

Ta có: \(A=\left|x-1\right|+\left|x-2\right|+\left|x-3\right|+\left|4-x\right|+\left|5-x\right|\ge x-1+x-2+0+4-x+5-x=6\).

Đẳng thức xảy ra khi x = 3.

Vậy Min A = 6 khi x = 3.

Bình luận (0)
Trúc Giang
19 tháng 1 lúc 19:42

a) Xét ΔABC và ΔPMN ta có:

AB = PM (GT)

BC = MN (GT)

AC = PN (GT)

=> ΔABC = ΔPMN (c - c - c)

b) ΔABC = ΔPMN (cmt)

=> Góc BAC = Góc MPN (2 góc tương ứng)

Bình luận (1)
Nguyễn Văn Lam
19 tháng 1 lúc 21:34

bn ơi góc B phải bằng góc C chứ.Ko thì đầu bài của bn sai rùi

 

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
18 tháng 1 lúc 22:45

Ta có: \(f\left(x\right)=\dfrac{x-5}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=\dfrac{x+2-5}{3}=\dfrac{x-3}{3}\)

\(\Leftrightarrow f\left(x+2\right)=\dfrac{1}{3}\cdot\left(x-3\right)+0=\dfrac{1}{3}x-1\)

mà f(x+2)=ax+b

nên \(a=\dfrac{1}{3}\) và b=-1

hay \(a+b=\dfrac{1}{3}-1=\dfrac{1}{3}-\dfrac{3}{3}=-\dfrac{2}{3}\)

Vậy: \(a+b=-\dfrac{2}{3}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn Sang
19 tháng 1 lúc 10:45

Cho tam giác ABC cân tại A có AB=6cm;AC=8cm.tính B;C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN