Vẽ kĩ thuật

Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng 29 tháng 10 2020 lúc 21:11

1.- Mặt phẳng hình chiếu đứng ở phía sau . Mặt phẳng hình chiếu bằng ở phía dưới . Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở bên phải . - Các hướng chiếu từ trước , từ trên , từ trái theo thứ tự , vuông góc với mặt phẳng hình chiếu đứng , bằng và cạnh .

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 29 tháng 10 2020 lúc 17:13

- Bản vẽ các khối đa diện: Đọc được hình dạng, thông số hình chiếu của các khối đa diện.

- Bản vẽ các khối xoay tròn: Đọc được hình dạng, thông số của hình chiêu các khối xoay tròn.

- Bản vẽ kĩ thuật: Trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc và thường vẽ theo tỉ lệ.

- Bản vẽ chi tiết: Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy thể hiện chính xác hình dạng, kích thước các chi tiết để chế tạo.

- Bản vẽ lắp: Dùng để lắp ráp các chi tiết. Các kích thước trên bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết với nhau.

- Bản vẽ nhà: Dùng trong thiết kế, thi công, xây dựng ngôi nhà thể hiện chính xác hình dáng, kích thước các chi tiết của một ngôi nhà.

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
Codfish_Beatbox 25 tháng 10 2020 lúc 17:26

- Bản vẽ lắp dùng để diễn tả hình dạng kết cấu của 1 sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết trong sản phẩm

- Bản vẽ chi tiết là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống

- Giống: có 4 trình tự đọc giống nhau:khung tên, hình biểu diễn kích thước và tổng hợp.

- Khác:

+ Bản vẽ chi tiết có 5 trình tự đọc

+ Bản vẽ nhà có 6 trình tự đọc

+ Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật

+ Bản vẽ nhà có bảng kê và phân tích chi tiết.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Diệp 24 tháng 10 2020 lúc 9:12

3)Ren dùng để ghép nối các chi tiết hay dùng để truyền lực.

Bình luận (0)
xuankhuong pham
xuankhuong pham 22 tháng 10 2020 lúc 20:39

Đề đâu bạn ơi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN