Vẽ kĩ thuật

Kim Taengoo

Câu 1: Hãy nêu các t/c cơ bản của vật liệu cơ khí. Tính công nghệ có ý nghĩa gì trong sản xuất.

Câu 2: Hãy phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, giữa kim loại đen và kim loại màu.

Câu 3: Có mấy loại dụng cụ đo và kiểm tra. Nêu công dụng của chúng. Nêu công dụng của các dụng cụ gia công.

Câu 4: Nếu tư thế đứng và các thao tác cơ bản khi cưa kim loại. Để đảm bảo an toàn cưa cần chú ý những vấn đề gì?

Câu 5: Hãy nêu những kĩ thuật cơ bản khi dũa kim loại. Để đảm bảo an toàn khi dũa cần chú ý những vấn đề gì?

Câu 6: Chi tiết máy là gì ? Gồm những loại nào ? Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép ?

Cầu 7: Thế nào là mối ghép cố định? Chúng gồm những mấy loại? Tại sao người ta ko hàn chiếc quai vào nồi mà phải tán bằng đinh.

Câu 8: Nêu cấu tạo của mối ghép ren, mối ghép then và chốt, ứng dụng của từng loại?

Câu 9: Thế nào là khớp động , nêu công dụng của khớp động. Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay.

Câu 10: Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động.Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ phận truyền động.

Câu 11: Nêu cấu tạo , nguyên lí làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay-con trượt, tay quay-thanh lắc

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN