Bài 2. Vận tốc

Hung nguyen
22 tháng 5 2018 lúc 9:18

Gọi điểm gặp nhau của 2 người là C. Theo đề bài thì ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}AC\left(\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}\right)=3\\BC\left(\dfrac{1}{v_1}+\dfrac{1}{v_2}\right)=1,5\\\dfrac{AC}{v_1}=\dfrac{BC}{v_2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{AC}{BC}=2\\\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{v_1}{v_2}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\dfrac{v_1}{v_2}=2\)

Câu b làm tương tự.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
20 tháng 5 2018 lúc 20:10

bạn cho mk xem hình vẽ được không

Bình luận (2)
Nguyễn Hải Dương
21 tháng 5 2018 lúc 9:34

Gọi vận tốc của An và Bình lần lượt là x,y. (x>y>0)

Theo bài ra ta có:*\(\dfrac{A2C}{x}=\dfrac{BC}{y}\)\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{A2C}{BC}\)

* \(\dfrac{\left(B_1A+BC\right)}{y}=\dfrac{BC}{x}\)\(\)\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{BC}{BC+B_1A}=1-\dfrac{B1A}{BC+B_1A}\)(1)

*\(\dfrac{AD}{y}=\dfrac{BD}{x}\)\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{BD}{AD}=\dfrac{BD}{AB+BD}=1-\dfrac{AB}{AB+BD}\)(20

Tư (1);(2) Suy ra: \(\dfrac{B_1A}{BC+B_1A}=\dfrac{AB}{AB+BD}=\dfrac{L}{L+BC+BD}\)

thui bưa đau đầu quá , :)) mk bí ý tưởng r

Bình luận (0)
Hung nguyen
22 tháng 5 2018 lúc 10:00

Chụp cái bài đó lên đi. B ghi thiếu sót tùm lum sao làm.

Bình luận (1)
Hoàng Nguyên Vũ
19 tháng 5 2017 lúc 23:24

Giải bài tập bằng đồ thị.

Người đi bộ đi với vận tốc 5km/h và đi được 5km thì nghỉ 0,5h nên cứ đi 1h thì người đó nghỉ 0,5h.

Người đi xe đạp đi với vận tốc 20km/h và chuyển động qua lại trong 2 điểm A và B cách nhau 20km vậy nên cứ sau 1h thì người đi xe đạp sẽ quay lại tại một điểm A hoặc B.

Vận tốc

* Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại C lúc người đi bộ đang chuyển động và hai người đang chuyển động ngược chiều.

Công thức xác định vị trí của người bộ và người đi xe đạp so với mốc A sau một thời gian t chuyển động.

\(x_1=v_1.t;x_2=20-v_2.t\)

Sau thời gian t1 thì hai người gặp nhau lần thứ nhất. Thời gian từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau lần thứ nhất là:

\(20-v_2.t_1=v_1.t_1\\ \Rightarrow t_1=\dfrac{20}{20+5}=0,8\left(h\right)\)

Vị trí gặp nhau lần thứ nhất cách A là: \(s_1=v_1.t_1=5.0,8=4\left(km\right)\)

* Lần thứ hai người đi xe đạp gặp người đi bộ lúc người đi bộ đang nghỉ lần thứ nhất, vị trí gặp nhau cách A là s2 = 5km.

* Lần thứ ba người đi xe đạp gặp người đi bộ lúc người đi bộ bắt đầu nghỉ lần thứ hai, vị trí gặp nhau cách A là s3 = 10km.

* Lần thứ tư hai người gặp nhau lúc người đi bộ đang chuyển động và hai người chuyển động cùng chiều.

Công thức xác định vị trí của người bộ và người đi xe đạp so với mốc A sau một thời gian t chuyển động (tính từ thời điểm người đi bộ nghỉ xong lần thứ 2).

\(x_1'=10+v_1.t;x_2'=v_2\left(t-3\right)\)

Sau thời gian t4 thì hai người gặp nhau lần thứ tư. Thời gian từ lúc người đi bộ nghỉ xong lần thứ hai đến lúc gặp nhau lần thứ tư là:

\(10+v_1.t_4=v_2\left(t_4-3\right)\\ \Rightarrow10+5.t_4=20\left(t_4-3\right)\\ \Leftrightarrow t_4=\dfrac{11}{3}\left(h\right)\)

Vị trí gặp nhau lần thứ tư cách A là: \(s_4=20\left(\dfrac{11}{3}-3\right)\approx13,33\left(km\right)\)

* Lần thứ năm người đi xe đạp gặp người đi bộ lúc người đi bộ bắt đầu nghỉ lần thứ năm vị trí gặp nhau cách A là s5 = 15km.

* Lần thứ sáu người đi xe đạp gặp người đi bộ tại B vị trí gặp nhau cách A là s6 = sAB = 20km.

Bình luận (6)
Nguyễn Hải Dương
19 tháng 5 2017 lúc 20:14
Bình luận (1)
Dương Lê
19 tháng 5 2017 lúc 20:10

làm hộ tí đi nào

Bình luận (2)
Truong Vu Xuan
11 tháng 7 2016 lúc 14:41

ta có:

thời gian đi từ A dến B là:

t1=t2/1,5=1h

do vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian nên:

\(\frac{v+v'}{v-v'}=\frac{t_2}{t_1}=1,5\)

\(\Leftrightarrow v+v'=1,5\left(v-v'\right)\)

\(\Leftrightarrow v+v'=1,5v-1,5v'\)

\(\Leftrightarrow0,5v-2,5v'=0\)

\(\Leftrightarrow0,5v=2,5v'\)

\(\Rightarrow v=5v'\)

ta lại có:

S1+S2=2S

\(\Leftrightarrow1\left(v+v'\right)+1,5\left(v-v'\right)=2.48\)

\(\Leftrightarrow v+v'+1,5v-1,5v'=96\)

\(\Leftrightarrow2,5v-0.5v'=96\)

mà v=5v' nên:

2,5.5v'-0.5v'=96

\(\Rightarrow12v'=96\)

giải phương trình ta có:

v'=8km/h;v=40km/h

vận tốc trung bình của canô trong một lượt đi về là:

\(v_{tb}=\frac{2S}{t_1+t_2}=\frac{48.2}{1.5+1}=\frac{96}{2.5}=38.4\)

 

 

Bình luận (2)
Công Chúa Shphia
16 tháng 7 2016 lúc 18:26

\(38.4\) alt text

 K mk nha

 

Bình luận (0)
Lấp Lánh
17 tháng 7 2016 lúc 15:05

 \(38.4\)

Tick mk nha HunHan Mỹ Anh !

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN