Unit 8: places - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

complete the dialogues

Bakery Hotel Park Movie Theater Fashion Shop Factory Bank Police Station Bus stop Museum Drugstore Library School Hospital Post Ofice Toy Store Supermarket Restaurant Bookstore you are here

a)

A : Could you tell .... how ...... to the bookstore

B: Go ........ ahead. Take the first street .....

The bookstore in on your.........

b)

C : Could you show me .......... the bank, please ?

D: Go ........... Take the ....... street on .......

c)

E : ................. tell ................the bakery ?

F : ........................................................

..............................................

d)

G : ............show..............the fashion shop, please ?

H : .....................................................................

.....................................................................

e )

I : ..............tell .....................................hospital, please ?

J : ........................................................................

..................................................................

f ) ( bus stop )

.........................................................................?

...........................................................................

...........................................................................

g ) (toy store )

...........................................................................?

...............................................................................

..............................................................................

h ) ( restaurant )

...............................................................................?

..............................................................................

............................................................................

Được cập nhật 10 tháng 12 lúc 20:14 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ