Unit 8 : Life in the future : Test 3 - Hỏi đáp

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.