Unit 6 : The environment

He is worried that his business is not going well

=> His business is not going well.

Bình luận (0)
Violet
Violet Giáo viên Hôm kia lúc 11:47

Chào em, em tham khảo nhé!

He is worried. His business is not going well.

=> He is worried because his business is not going well.

Tạm dịch:

Câu gốc: Anh ấy đang lo lắng. Công ty của anh ấy đang hoạt động không được tốt lắm.

Câu viết lại: Anh ấy đang lo lắng bởi vì công ty của anh ấy đang không được hoạt động tốt lắm.

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại hoc24.vn!

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 13 tháng 1 lúc 18:13

1. Although he was sick, he đi well in the exam.

=>In spite of.being sick, he do well in the exam..

2.The Brown last painted the living-room two years ago.

=>The Brown have..not painted the living-room for two years...

3. Why don't we join them on the trip to the mountain?.

=> I suggest...joining them on the trip to the mountain...

4. We must be grateful to all the teachers. They have helped us a lot in our lives.

=> We...must be grateful to all the teachers who have helped us a lot in our lives....

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 21:39

Rewrite the following sentences using reported speech.

1."I needn 't get up early here " Said Mary to Jack

=> mary said to jack that she needn't get up early there

2." I am going down now "Said Bob

=> bod said that he was going down then

3.The pupils said "We have just finished our lesson "

=> the pupils said they had just finished their lesson

4."If you don 't work hard, you will get bad marks "She warned me

=> she warned me not to work hard, you will get bad marks

5."I will go to the supermarket with Mary now "Mum sai

=> mum said that she would go to the supermarker with mary then 

6.He is working in his room now "Peter's Mother replied. that he was working in his room then

8."I've been to many countries before " Laura said she had been to many countries before

Bình luận (1)
N.T.Quỳnh Hương
N.T.Quỳnh Hương 12 tháng 1 lúc 21:37

Ai giải hộ em với ạ

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
Bạch Nhiên 12 tháng 1 lúc 20:26

my brother is not good at playing tennis

 

My brother does not play tennis well.

 

Bình luận (0)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ 12 tháng 1 lúc 20:28

My brother is not good at playing tennis

My brother does not play tennis well

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 20:08

he couldn't come......out....... because he was ill

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 12 tháng 1 lúc 20:15

1. friends

2. attractive

3. happy

4. because

5. if

6. Because of

7. surprised

8. cleaning

Bình luận (0)
Violet
Violet Giáo viên 12 tháng 1 lúc 20:59

Chào em, em tham khảo nhé!

1. friendly. Em để ý từ way là 1 danh từ. Đứng trước danh từ là 1 tính từ.

2. attractive. Em thấy có từ very là 1 trạng từ. Sau 1 trạng từ có thể là 1 động từ hoặc 1 tính từ.

3. happy. Câu này tương tự câu số 2.

4. because. Câu này tạm dịch là Anh ấy đã không nghe thấy tiếng chuông reo vì bọn trẻ làm ồn nên phải dùng because.

5. if. Em chú ý câu điều kiện loại 1. Câu này tạm dịch là Họ sẽ đạt được gì nếu họ làm việc chăm chỉ hôm nay?

6. Because of. Em chú ý cụm từ his illness, đây là 1 cụm danh từ. Trong 3 từ đề bài cho thì Because + 1 mệnh đề. Since + 1 mệnh đề. Chỉ có Because of là cộng với 1 (cụm) danh từ.

7. surprised. Đứng sau to be là 1 tính từ.

8. clean. Em để ý cấu trúc keep something Adj: giữ cho cái gì đó...

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại hoc24.vn!

 

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 20:28

undefined

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 20:08

undefined

Bình luận (1)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 20:16

undefined

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 20:04

undefined

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 12 tháng 1 lúc 19:58

undefined

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN