Unit 6: Folk Tales

Bạch Nhiên
Thiếu tá -
19 tháng 1 lúc 20:30

BT.  Put the verbs in brackets in past simple or past continuous .

1. While Tom ( read ) ..........was reading........., Mai Ly ( watch ) ...........was watching............... a documentary on TV. 

2. Mark ( come ) ..........came........... home , ( switch) .............switched.........  on the computer and ( check )  .............checked............. his emails. 

3. The thief ( sneak) .........sneaked.......... into the house, ( steal) .......stole............. the jewels and ( leave) ....left............ without a trace.

Bình luận (1)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
19 tháng 1 lúc 20:40

1. While Tom ( read ) ..........was reading........., Mai Ly ( watch ) ...........was watching............... a documentary on TV. 

2. Mark ( come ) ..........came........... home , ( switch) .............switched.........  on the computer and ( check )  .............checked............. his emails. 

3. The thief ( sneak) .........sneaked.......... into the house, ( steal) .......stole............. the jewels and ( leave) ....left............ without a trace.

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
19 tháng 1 lúc 20:30

.

Bình luận (1)
SHMILY
Đại úy -
18 tháng 1 lúc 19:09

D

Bình luận (1)
kudo shinichi
18 tháng 1 lúc 19:37

1. The prince was__     D.generous____- he always gave things to other people.

A. hansome                  B. thoughtful             C. humble              D.generous

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
18 tháng 1 lúc 19:42

1. The prince was______- he always gave things to other people.

A. hansome                  B. thoughtful             C. humble              D.generous

Dịch nghĩa: Hoàng tử là người độ lương, anh ấy luôn luôn trao nhiều thứ cho người khác.

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
17 tháng 1 lúc 20:35

 

1. Tam feels sympathy for people who are suffering. She is _____.

A generous         B. compassionate        C. interesting       D. loyal

=> Tam cảm thấy thương xót cho những người khốn khổ. Cô ấy là người đầy lòng thương.

 

Bình luận (3)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
17 tháng 1 lúc 20:37

BT.

1. Tam feels sympathy for people who are suffering. She is _____.

A generous         B. compassionate        C. interesting       D. loyal

Bình luận (1)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
17 tháng 1 lúc 20:37

Tam feels sympathy for people who are suffering. She is compassionate

Bình luận (22)
Bạch Nhiên
Thiếu tá -
17 tháng 1 lúc 19:57

BT. 

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil                           B. harmful                         C. moral                    D. kind

 

Bình luận (1)
HISINOMA KINIMADO
Trung tá -
17 tháng 1 lúc 19:57

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil (xấu xa, ác quỷ)                          B. harmful (có hại)                         C. moral (thích hợp)                   D. kind (hiền lành)

Bình luận (1)
Lισи❖Minh Caoツ
17 tháng 1 lúc 19:57

BT. 

1. She is bad and a always wants to hurt people . She is _______.

A. evil                           B. harmful                         C. moral                    D. kind

Bình luận (1)
Trúc Giang
Thượng tá -
17 tháng 1 lúc 19:25

1: When the bus arrived, we missed it because we were talking.

2: You mustn't press this button because it is very dangerous. 

Bình luận (1)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
6 tháng 1 lúc 20:07

B disciplined

Bình luận (1)
No Name
6 tháng 1 lúc 20:08

mình nghĩ là ý B. disciplined: có kỉ luật 

1. Thach Sanh là một người có kỉ luật. Anh ấy đã làm việc chăm chỉ hằng ngày để giúp đỡ gia đình của anh ấy 

A. Lười biếng 

C. tôn trọng, đáng kính

D. dũng cảm 

ý B có vẻ hợp lí nhất

Bình luận (1)
AFK_VIETNAM
6 tháng 1 lúc 20:15

D nha

Bình luận (1)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
6 tháng 1 lúc 19:24

Bài tập 1

1. story/ about/ what's /the/?

2. kind/story/ what/ it / is/ of /?

3. main/who/ characters/ are/ it /in the/ ?

4. happens/ what/ story /in / the /?

Câu trả lời của tớ là

1. What’s the story about?

2. What kind of story is it?

3. Who are the main characters in it?

4. What happens in the story?

 

Bình luận (1)
Uyen
6 tháng 1 lúc 19:34

1. What's the story about?

2. What kind of story is it?

3. Who are the main characters in it?

4. What happens in the story?

Bình luận (1)
🍀Tâm Zi🧡
29 tháng 12 2020 lúc 19:16

1.Long ago,a great lion king named Mufasa (live)______lived_____ in Africa. His evil brother , Scar , was supposed to be next king. He (wait) ___was waiting_________ for his next chance .Then Mufasa's ,Simba , was born, and everything (change)_____changed_____. Simba was now next in line to become king. Scar ( become)____became____ jealous of Simba , so he (make)__made_____ a terrible plan to kill Mufasa and Simba .

Bình luận (3)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
4 tháng 1 lúc 19:51

vang baf cj tot ruif khocroi

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
6 tháng 1 lúc 21:09

len goole di baf cjucche

Bình luận (0)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
28 tháng 12 2020 lúc 21:12

1 B barve

2 c loyal

Like nha bn

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Thùy Nga
28 tháng 12 2020 lúc 21:13

1  B( sai chính tả nha "barve"➝"brave")

2  C

Bình luận (1)
Lại Hoàng Hiệp
28 tháng 12 2020 lúc 21:15

1.B

2.C

Bình luận (0)
*{ MIN MÍN ARMY }*
Thiếu úy -
28 tháng 12 2020 lúc 20:49

A determined

like nha bn

Bình luận (1)
Vũ Thị Cẩm Bình
3 tháng 1 lúc 21:09

A,determinded 

Bình luận (0)
🍉 Ngọc Khánh 🍉
4 tháng 1 lúc 19:52

dc nhiu ng theo doi haaaaa

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN