Unit 4 : Our past - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Mary said to John, “ Open the box for me please”………………………………………………………………………………………. 
2. The teacher said to Jim, “ Don’t be late for class again”………………………………………………………………………….. 
3. He said to me, “Don’t make noise”. ………………………….……………………………………………………………………………………… 
4. She said to her classmates, “Be quiet, please” ……………………………………………………………………………………………… 
5. Maryam said, “Help me with this exercise, Tom”……………. ………………………………………………………………………… 
6. The teacher said to me, “Write that exercise out carefully” ……………………………..…………………………………… 
7. She said to me, “Don’t believe everything she says”…… …………………………………………………………………………… 
8. He said to me, “ Think before you answer” …………………………………………………………………………………………………… 
9. My father said to me, “Put your book here” ……………………………..…………………………………………………………………… 
10. She said to her brother, “Lock the front door before you go out” ……………………………

Được cập nhật 10 tháng 11 lúc 21:23 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ