Unit 4: Big and small - Hỏi đáp

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.