Unit 3: Music - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Imagine you are a TV producer. You are creating a new show(Tưởng tượng bạn là một nhà sản xuất chương trình Tivi.Bạn đang lên kịch bản cho một chương trình mới.)

Chuyện là lớp mình đang tổ chức thi đua giữa các tổ, xem ai tạo lập được chương trình hay nhất.Mình nhận nhiệm vụ là tổ trưởng của tổ, và mặc dù mình đã nghĩ ra được khá là nhiều ý tưởng, nhưng mình muốn chương trình của tổ mình phải thật hoàn hảo và phong phú.Vậy nên mình muốn nhờ các bạn giúp đỡ.Các bạn không cần giúp mình viết luôn cả một chương trình, bao gồm cả tên, thể loại và giải thưởng mà mình chỉ muốn nhờ các bạn nêu lên ý tưởng, cũng là tên gọi của chương trình, rồi sau đó mình sẽ tổng hợp lại và tạo lập chương trình cho tổ mình.Chẳng hạn như: "Who wants to be a milionaire";"Vietnam joke".....hay đại loại như vậy.

P/S:Các bạn làm ơn lấy những chương trình chưa có ở đâu cả.Và một điều quan trọng nữa, các bạn cũng nêu giùm mình hoạt động chính mà chương trình các bạn đề ra.Các bạn không nhất thiết phải viết bằng tiếng Anh, chỉ đơn giản là sáng tạo thôi.Mình mong các bạn sẽ giúp đỡ để tổ mình có một chương trình thật tốt.Sáng ngày thứ 6 là phải có, vậy nên mong các bạn có thể giúp mình càng sớm càng tốt!!

@Nguyễn Nhật Minh @Chippy Linh @Vy Lan Lê @Thảo Phương @Nguyễn Thị Ngọc Thơ Mong các bạn có thể giúp mình!!

1 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.