Unit 15 : WOMEN IN SOCIETY

Nguyễn Minh Huyền
22 tháng 8 2018 lúc 21:24

Một con vịt sở hữu một khẩu súng máy để giết một đội quân.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN