Unit 14: Making plan - Hỏi đáp

các bạn giúp mình làm bài tập này nha:

viết một đoạn đối thoại nói về ngày thánh patrick

*thông tin về ngày thánh patrick (mình đã tìm hiểu nội dung của ngày này nên các bạn chỉ cần viết đối thoại được rồi):

* what is the Saint Patrick's day?

- On March 17th( ngày 17 tháng 3)

- Ireland's Independence Day( ngày quốc khánh của Ireland)

- the most famous saint of ireland

*Saint Patrick's biography( tiểu sử thánh patrick)

- born in 385- died in 461( sinh năm 385- mất năm 461)

- From: England( đến từ nước anh)

- 16 years old, be an enslaved in Ireland(16 tuổi, trở thành nô lệ của ireland)

- after 6 year, he escaped(sau 6 năm, ông trốn thoát)

- returned to Ireland to spread Christianity.( quay lại ireland để tuyên truyền đạo Kitô giáo)

-Use shamrock to explain about the "trinity“ ( dùng cỏ ba lá để giảng về "chúa ba ngôi"

- in eighth century, became the patron saint of Ireland( thế kỉ 8, trở thành vị thánh bào hộ của ireland)

* St. patrick's achievements( chiến công/ kỳ công của thánh patrick)

- Has the ability to revive the dead( có phép cải tử hoàn sinh)

- Chase poisonous snakes out of Ireland, and died at sea( đuổi rắn độc ra khỏi ireland và làm chúng chết trên biển)

- Creat outfits from the tree Shamrock( tạo ra trang phục từ cỏ ba lá)
*activities on St. Patrick's day( hoạt động vào ngày thánh patrick)
- Hospitals, banks, schools ... are closed to welcome the festival.( bệnh viện, ngân hàng, trường học đều đóng cửa để chào dón ngày lễ kỷ niệm)
- Drinking beer, parade, marching, singing, dancing and dreaming, hope starts only from shamrock( uống bia, diễu hành, ca hát, khiêu vũ và ước mơ, hy vọng chỉ bắt đầu từ một nhánh cỏ ba lá)
** các bạn giúp giùm mình nha, đây là bài thi nói tiếng anh tăng cường hk2 của mình nên rất gấp
ai làm đúng mình sẽ tick và theo dõi nha. mơn trước~~~
dùng thì quá khứ giúp mình nha, nếu bạn nào ko biết thì quá khứ thì viết hiện tại đơn cũng được, mình sẽ sửa lại

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.