Unit 14 : INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

๖ۣۜPrince๖ۜ
24 tháng 1 lúc 14:58

Bạn lên mạng dịch

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
24 tháng 1 lúc 14:59

Bình luận (0)
Lập_😘💗
24 tháng 1 lúc 15:23

     

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:11

1.He is a famous...actor...(act)

2.he..apologizes..for his wrongdoings. (Apology)

3.he plays soccer....beautifully...(beauty)

Bình luận (1)
Nguyễn Công Tỉnh
4 tháng 4 2018 lúc 21:09

You are old . You understand more

=>You are too old to understand more.

=>You are so old that you understand more.

=>You are not young enough to understand more.

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:28

Her smile is very...fascinating..(fascinate)

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:27

we are very proud of our .....friendship.....(friend)

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:30

Ngocnguyen sao bạn không hỏi luôn 1 câu đi???????lolang

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:29

1.She welcome us..deeply...(deep)

2. There is no..difference... between my answer and his(differ)

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:50

Ngocnguyen đề bài?????????

Bình luận (0)
bơ đi mà sống
30 tháng 1 2018 lúc 12:51

đề bài?????????Ngocnguyen

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN