Unit 13 : Festivals - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Rewrite these sentences , using reported speech.

Ex : " I'm a student," Tom said.

Tom said (that) he was a student.

1. "I'm living in London now, " Charles said.

___________________________________________________________________________

 

2. "You are my best friends," Jane sai to us.

___________________________________________________________________________

3. " I don't know what Fred is doing," Johnny said to me.

___________________________________________________________________________

4. " We are decorating our Christmas tree," Hoa said

___________________________________________________________________________

5. " I must go home now," he said to his friends.

___________________________________________________________________________

6. " I can't go out after 8 p.m," Hoa said.

___________________________________________________________________________

7. " I will come and see you as soon as I can," she said to me .

___________________________________________________________________________

8. " John wants to come here but he isn't very well," July said.

___________________________________________________________________________

9. " I have to wear uniform when I am at school," Susan said.

___________________________________________________________________________

10. " I'm going away for a few days. I'll phone you when I get back." July said to me .

___________________________________________________________________________

11. " Run faster," Ba said to his teamate.

___________________________________________________________________________

12. " Could you collect my new ao dai at the tailor round the corner?" Lan's mother said to her.

___________________________________________________________________________

Được cập nhật 22 tháng 7 lúc 19:35 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ