Unit 12 : WATER SPORTS

Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 11 tháng 1 lúc 19:41

Choose the sentences that have object and then change them into passive voice

2. I had to solve the oroblem.

-> the problem had to be solve

3. We are going to have a fare-well party

-> a fare-well party is going to had

4. I couldn't do the job on my own

-> the job couldn't be done on my own

6. Can you recommend a good hotel in your city?

-> can a good hotel be recommended in your city?

7. You ought to pay your electricity bill this week

-> your electricity bill ought to be paid this week 

8. Leaves are falling from the trees

-> the trees are being fell from

10. The news didn't surprise us 

-> we weren't surprised by the news

Bình luận (0)
Kenjo
Kenjo 11 tháng 1 lúc 21:18

Các động từ trong các câu sau đây có tính chất bắc cầu hay nội động? Gạch chân các động từ bắc cầu và khoanh tròn các đối tượng trực tiếp của chúng

 

1. Chúng tôi thường đồng ý với nhau….

 

2. Họ đã tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp trong rừng….

 

3. Một quả bóng bay nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời ...

 

4. Một số âm tiếng Anh không xảy ra trong ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi ....

 

5. Anh ấy thực sự bất ngờ khi được cô ấy massage ...

 

6. Họ sẽ phải làm sạch lại tấm thảm này .....

 

7. Hàng xóm của chúng tôi đang đi du lịch ở Trung Quốc vào lúc này….

 

8. Anh có thể xuống uống cà phê cho em không, Nam?….

 

9. Một số người vừa chuyển đến nhà bên cạnh ...

 

10. Những đứa trẻ được yêu cầu dọn dẹp nhà bếp ....

Bình luận (0)
jeon jungkook
jeon jungkook 4 tháng 5 2019 lúc 21:01

1. c 2.a(vì cartoon là hoạt hình, sports news là tin tức thể thao mới,winter sport là thể thao mùa đông, weather forecast là dự báo thời tiết. Nên mình nghĩ là đáp án a vì 3 cái kia đều liên quan đến thời sự ắ)

Bình luận (0)
Hà An
Hà An 4 tháng 5 2019 lúc 20:39

Find and one odd word or phrase in each line

1: A runing B. Cycling C. Swimming D. Driving

2: A. Cartoon. B. Sports news. C. Winter sports D. Weather forecast

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 15 tháng 2 2019 lúc 15:43

If possible, make a corresponding sentence with a passive form. If it is not possible, write "No passive"

1. They estimate that several people were injured in a bomb explosion.

Several people are estimated to be injured in a bomb explosion.

2. Has everyone finished with these library books?

Have these library books been finished ?

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 6 tháng 1 2019 lúc 23:05

I have always enjoyed ……going…. (1.go) skiing, so when I saw some people ……were snowboarding…… (2.snowboard), I decided …to give……. (3.give) it a try. It was more difficult …to do……… (4.do) than I had expected.

At first I found that I could not …keep……… (5.keep) my balance on a board as easily as on skis and it was almost impossible for me ……to go….. (6.go) any distance without …falling……. (7.fall).

I hate ……failing…. (8.fail) at any sport, so I continued ……trying….. (9.try) and I finally managed …to go…….. (10.go) all the way down a slope without an accident. It was then that I realized what a great sport it is, and now I’d rather ……go….… (11.go) snowboarding than skiing any day.

Bình luận (1)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 19:15

1.this soup\be/hot /I/can't/eat/it

=>this soup is so hot that I can't eat it.

2.it/take/two hours/do/her math homework/every day.

=>it takes her two hours to do her math homework every day.

3.it/be/such/interesting/book/i/can't/put it down

=>it is such an interesting book that i can't put it down

4.she/spent/2 houre/read/books/yesterday

=>she spent 2 hours reading books yesterday

5.it/be/very/interesting/learn/english

=>it is very interesting to learn english

6.i/see/him/leave/his house/2 days ago

=>I saw him leaving his house 2 days ago

Bình luận (0)
Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 12 tháng 3 2018 lúc 19:15

1.this soup\be/hot /I/can't/eat/it

=>this soup is so hot that I can't eat it.

2.it/take/two hours/do/her math homework/every day.

=>it takes her two hours to do her math homework every day.

3.it/be/such/interesting/book/i/can't/put it down

=>it is such an interesting book that i can't put it down

4.she/spent/2 houre/read/books/yesterday

=>she spent 2 hours reading books yesterday

5.it/be/very/interesting/learn/english

=>it is very interesting to learn english

6.i/see/him/leave/his house/2 days ago

=>I saw him leave his house 2 days ago

Bình luận (9)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 12 tháng 3 2018 lúc 19:17

1.I started to do this job in 1995

- I have started to do this job since 1995

2.Nancy hasn't come here since 1996 The last time Nacy came here was 1999

3. It is said that many people are homeless after the floods

- Many people are said to be homeless after the floods

4. Before he went to school,he had done all his homework

- After doing all the homework he went to school.

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
Ngố ngây ngô CTV 6 tháng 3 2018 lúc 15:59

1. ..... Getting up late, she went to school on time

2. ...... Hard life at time, he studied very well

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN