Unit 11: Our greener world

Vũ Thanh Hương
10 tháng 6 2020 lúc 11:22

1. There aren't many students taking part in the event.

2. They moved here two years ago.

3. If you don't turn unwanted light off, you will waste a lot of electricity.

4. Why don't we write about three Rs ?

5. It's fun to learn about recycling.

6. Reusabe bags are more costly than plastic bags.

7. You shouldn't throw old clothes away.

8. Don't turn the tap on when you are brushing your teeth.

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
Trung tá -
2 tháng 5 2019 lúc 20:56

Dan was a newcomer, and so was Jim. (BOTH)

- Dan and Jim were both newcomers.

the trees will die if you do not water them everyday.(SHOULD)

- You should water the trees everyday.

Bình luận (1)
Nguyễn Minh Hiền
2 tháng 5 2019 lúc 20:52

You can use some suggestions in here to write about that topic.

- You must put rubbish in the trash can / Don't litter at school...

- Turn off the lights and fans before leaving.

- Clean the school everyday.

- Plant more trees.

- Encourage people plant more trees and don't throw rubbish.

- Drawing wall-newspaper about environmental protection.

- Reuse one-face paper.

- Recycle bottles and cans/ Creat new products from bottles and cans.

- Encourage parents and kids to use public transportations or to walk or bike to school.

- Encourage the lunchroom to avoid using plastics.

- Put a recycling bin/ a bottle bank in every classroom.

...

Bình luận (0)
Phan Thị Minh Huyền
25 tháng 4 2019 lúc 20:56

dùng các từ dễ hiểu nha. ai nhanh mk chọn

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hiền
2 tháng 5 2019 lúc 21:28

1/ I'd like to visit Ho Chi Minh city because it's the biggest economic centre of Vietnam and its scenery is fabulous.

2/ If I can visit a foreign country, I will visit Italy because it has a rich cuisine.

3/The 3Rs is Reduce - Reuse - Recycle.

4/ If the air is polluted, there will be breathing problems.

5/ We can turn off the taps when we brush our teeth; take a shorter shower;...

6/ If the water is polluted, fish wil die; there will be not enouh water to use;...

7/I can coverse energy; recycle bottles, cans, paper...; use more reusable bags; coverse water; encourage people plant more trees and don't log forests; encourage people to preverse natural resources, protect endangered species, reduce ehaust fumes,...

Bình luận (0)
đặng tuấn đức
21 tháng 4 2019 lúc 9:59

Robots produce more accurate and high quality work. Robots rarely make mistakes and are more precise than human workers.They can produce a greater quantity in a short amount of time.They also can work at a constant speed with no breaks, days off, or holiday time.and perform applications with more repeatability than humans. Robots save time by being able to produce a greater magnitude of products.They reduce the amount of wasted material used due to their accuracy, too

Bình luận (1)
Vương Thị Thanh Hoa
Đại tá -
14 tháng 4 2019 lúc 15:59

Rearange the words to make maeningful sentences

Recycling/new/creates/products/used materials/from

=>Recycling from used materials creates new products

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hiền
3 tháng 5 2019 lúc 8:23

Creates new products from used material.

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Tuyết Nhi
10 tháng 5 2019 lúc 20:31

Creates new products from recycling used materials

Bình luận (0)
Trinh Ngoc
4 tháng 4 2019 lúc 18:46

ai giúp mình với mình Cảm ơn nhiều

Bình luận (0)
Trà My
4 tháng 4 2019 lúc 20:46

đề bài : viết lại các câu sau ,mà không thay đổi ý nghĩa .

1. I like basketball most .

- Basketball is ....the my favorite sport...............

2. You reduce air pollution and breathing problems . You walk or cycle to school .

- If you ..........walk or cycle to school,you will reduce air pollution and breathing problems.................

Bình luận (0)
Bé Army 2k7
4 tháng 4 2019 lúc 20:49

1. I like basketball most.

⇒Basketball is my favourite

2. You reduce air pollution and breathing problems. You walk or cycle to school.

⇒If you walk or cycle to school, you will reduce air pollution and breatthing problems.

Chúc bn hok tốt!☺

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
Trung tá -
23 tháng 2 2019 lúc 20:32

Write

1. They /enjoy / stay/ the farm/ during/ vacation

They enjoy staying on the farm during their vacation.

2. We /should / not/ throw / rubbish / the street

We shouldn't throw rubbish into the street.

3. How long/ you learn/ english?

How long have you learnt English?

4. He / buy/ this washing machine/ yesterday

He bought this washing machine yesterday.

5. She / love/ read/ books / the library

She loves reading books in the library.

6. Where / she/ go/ the moment?

..........................................................................

7. My father / usually/ watch/ TV/ night.

.........................................................................

8. He/ not/ go/ the meeting/ next week

.........................................................................

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
Trung tá -
23 tháng 2 2019 lúc 20:34

Hic, quên chưa làm 3 câu cuối, làm nốt nha

6. Where / she/ go/ the moment?

Where is she going at the moment?

7. My father / usually/ watch/ TV/ night.

My father usually watches TV at night.

8. He/ not/ go/ the meeting/ next week

He won't go to the meeting next week.

Bình luận (0)
luong nguyen
15 tháng 5 2018 lúc 20:54

Môi trường là bạn của con người. Đúng vậy. Vì ai cũng nói thế. Ta có biết chăng chính chúng ta đang hủy hoại người bạn của mình. Ô nhiễm môi trường thực là một thực trạng đáng buồn cho xã hội nói chung và những công dân sinh sống nói riêng.Ta luôn gây ra những hành động gây ô nhiễm môi trường từ những việc làm nhỏ nhất mà chính ta cũng không hay biết. Hay nói cách khác là chúng ta không hay quan tâm tới. Điều đó xảy ra,thường xuyên và liên tục bởi có lẽ ta chưa hiểu một cách thấu đáo nhất 4 chữ ‘’ô nhiễm môi trường’’ là như thế nào. Ừ thì ai cũng biết nó là có hại đến môi trường, cũng biết rằng vứt rác là phá hoại môi trường, đốt rừng làm tổn hại đến môi trường nhưng tác hại thế nào và ra sao thì có lẽ phần đa vẫn chưa tự mình trả lời một cách chính xác và kỹ lưỡng được. Giả dụ ta cầm một tờ giấy- một tờ giấy dù nhỏ và mỏng thôi- ta vứt ngay xuống đất. Ngay mai ta lại làm công việc đó một lần nữa. Ngày mốt cũng vậy. Tuần nào cũng thế. Rồi chẳng bao lâu, những tờ giấy mỏng manh ấy sớm muộn gì cũng thành một núi rác góp ‘’choán’’ vào môi trường. Một người làm như vậy, hai người làm như thế, nhiều người cùng làm cùng góp, rồi xã hội cũng sẽ bị ô nhiễm nặng nề bởi hành động xả một mẩu giấy mỏng.Đó, ý thức là đó. Tất cả đều bắt nguồn từ ý thức và kết thúc cũng là ý thức. Hãy có một ý nghĩ đúng đắn về thực trạng về ô nhiễm môi trường. Thấu hiểu nỏ, rồi cùng ngăn chặn nó. Làm như vậy, xã hội sẽ văn minh, môi trường sẽ trong sạch đến bực nào !

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN