Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

@Võ Đông Anh Tuấn

@phynit

@Curtis ( @Curtis )

@Violet

@Hà Thùy Dương

Em là Silver bullet , vòng thi số 2 em đã làm bài trong link sau :

 Câu hỏi của Silver bullet - Ngữ văn lớp 8 | Học trực tuyến

Còn đây là bài của bạn @Hoàng Lê Bảo Ngọc

1. It started to rain while I was walking to school

2016-10-10 18:14:012

. She hasn't finished her homework yet

2016-10-10 18:14:253. 

Nga and Lan were doing the homework at 8 o'clock last night.

2016-10-10 18:15:064. Oh dear!

They are always going to class late.

2016-10-10 18:18:195. 

When Mr.Tuan arrived home, his children were watching a film on TV

.2016-10-10 18:19:136. 

What were you doing at this time last Sunday? - We were collecting waste paper for recycling

2016-10-10 18:20:087

. He has been in Viet Nam for two weeks

2016-10-10 18:20:408. 

Yesterday Ba asked me to go to the station with him, but I didn't want to leave the house because I was waiting for a call

2016-10-10 18:23:109.

I have already seen that film.

2016-10-10 18:23:2810

Mrs.Quyen was doing shopping while Mr.Thanh was attending a business meeting.

Vì em xin Võ Đông Anh Tuấn được phúc khảo lại ) 

=> Em thấy em và bạn Hoàng Lê Bảo Ngọc giống nhau 7 câu ( hoặc ít hơn , mong thầy cô xem lại giúp em )

Hai câu còn em biết là sai vì chia " be " sai ( câu 5 và 9 )

Còn câu 10 em đựa vào ngữ pháp thì thì em thấy bạn Ngọc làm sai . Cụ thể bạn làm như sau :

Mrs.Quyen was doing shopping while Mr.Thanh was attending a business meeting.

Mà theo cấu trúc là :

S + clause ( QKĐ ) + while + s + clause ( QKTD )

Bạn sai về trước ( chỗ in đậm )

Vầy em mong thầy / cô xem xét lại giúp em với ạ !

Em cảm ơn !

Được cập nhật 17 tháng 10 2016 lúc 17:55 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Toán

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ