Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Đỗ Hoàng Anh
26 tháng 12 2020 lúc 9:42

ㄴ ㅐ ㄱ ㄱ ㅛ ㅅ ㅕㅑ ㅜ ㅕ ㅐ ㅊ ㅏ ㅗ ㅁ ㅊ

Bình luận (0)
B.Trâm
1 tháng 7 2020 lúc 23:03

Trong bàn là có một thiết bị tự động đọng ngắt mạch điện .thiết bị đó là gì ?

-> Băng kép

em hãy mô tả ngắn gọn cơ chế hoạt động của nó?

-> Khi nhiệt độ của bàn là nóng lên đến một độ nóng nhất định thì băng kép bị cong lên phía trên, đẩy tiếp điểm lên và làm ngắt mạch điện, làm điểm tiếp xúc bị tách ra cắt dòng điện vào bàn là.

Bình luận (0)
Não Gà
24 tháng 6 2020 lúc 19:17

Vì khi nút chặt chai lại, sẽ có một lượng khí ở trong chai. Khi cho vào ngăn đá khí gặp lạnh nên co lại, chai nước cũng co lại theo nhưng không nhanh bằng khí

⇒ Chai bị móp

Bình luận (0)
Não Gà
23 tháng 6 2020 lúc 20:07

Số nhiệt độ tăng thêm là

\(\text{50}^{0}C-\text{10}^{0}C=\text{40}^{0}C\)

Thanh đồng tăng lên khi ở nhiệt độ \(\text{50}^{0}C\)

0.68.40=27,2(mm)

Đổi 27,2mm=0,0272m

Thanh đồng ở nhiệt độ \(\text{50}^{0}C\)

0,0272+9=9,0272(m)

Vậy........(kết luận)........

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN