Tuyển tập đề thi

Takahashi Eriko Mie
Takahashi Eriko Mie 25 tháng 4 2019 lúc 13:04

Để tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc không phải nạo phá thai ảnh hưởng tới sức khỏe và học tập đối với lứa tuổi học sinh cần : - Giữ quan hệ tình bạn lành mạnh. - Phải nắm vững những điều kiện cần cho sự thụ tinh và làm tổ của trứng đã thụ tinh để tránh mang thai hoặc phải nạo phá thai. Khi không kiềm chế được sự ham muốn phải biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai.

Bình luận (0)
Hắc Hường
Hắc Hường 14 tháng 6 2018 lúc 16:07

Mình hướng dẫn sơ qua nhé : Đầu tiên bạn qui ước : A: đỏ , a : vàng B: tròn b:dài Cà chua thuần chủng quả đỏ , dạng quả tròn có kiểu gen :AABB hoặc AB/AB Đầu tiên cho cây cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn lai phân tích Sẽ thu được đồng loạt kiểu hình cây quả đỏ, tròn Lúc này chưa xác định được qui luật di truyền là phân li độc lập hay liên kết gen Thế hệ thu được có kiểu gen : AaBb hoặc AB/ab Cho thế hệ trên tiếp tục lai phân tích Nếu kết quả kiểu hình thu được là 1:1:1:1 thì đó là qui luật phân li độc lập Nếu kết quả thu được là 1:1 thì đó là di truyền liên kết Không xảy ra trao đổi chéo hay đột biến. Bạn lập sơ đồ lai và trình bày ra nhé .

Bình luận (0)
Hắc Hường
Hắc Hường 14 tháng 6 2018 lúc 16:06

Bạn xét từ từ các phép ai ra nhé : - Phép lai 1: Cho F1 lai với cây cà chua X thu được F2 có 891 cây quả đỏ,tròn; 301 cây quả vàng, tròn;297 cây quả đỏ,dẹt; 99 cây quả vàng dẹt. Tỉ lệ kiểu hình : ~ 9.........:3.......:3..........:1........... Ta có: 9:3:3:1 = (3:1) x (3:1) Xét từng cặp tính trạng : (3:1) = Aa x Aa (3:1) = Bb x Bb Tổ hợp 2 cặp tính trạng lại : Kiểu gen : AaBb x AaBb ( Kiểu hình :...................) Hoặc nếu cẩn thận ban có thể xét từng cặp tính trạng : Đỏ/vàng = .................../................. ~ 3/1 => Aa x Aa Tương tự cặp tính trạng còn lại Từ phép lai 1 : Ta tìm được kiểu gen của cây F1 Tương tự bạn xét phép lai 2 ra nhé ... Khi có kiểu gen của F1 bạn suy ra kiểu gen của P Sau đó bạn viết sơ đồ lai ra nhé .

Bình luận (0)
Ngọc Trâm

O ca chua, gen A quy dinh qua do troi so voi gen a quy dinh qua vang.Cho phep lai Aa x Aa, gia su trong qua trinh giam phan hinh thanh giao tu duc, o lan giam phan I cap NST chua cap gen tren nhan doi nhung khong phan li. The di boi co kieu hinh qua vang o doi con co the :

A. The khuyet nhiem

B. The 3 nhiem

C. The 3 nhiem hoac the 1 nhiem

D. The 1 nhiem

Cau2: cho cac phuong phap sau:

1. Lai cac dong thuan chunv co kieu gen khac nhau.

2.Gay dot bien roi chon loc

3. Cay truyen phoi

4. Lai tb sinh duong

5. Nhan ban vo tinh o dong vat

6. Tao giong sv bien doi gen.

Trong cac phuong phap ke tren, co may pp tso ra giong moi?

A.5 B.3 C.6 D.4

Cau 3: kieu dot bien cau truc NST nao lam cho mot so gen tren NST xep lai gan nhau hon ?

A. Mat doan va chuyen doan B. Mat doan, dao doan, chuyen doan

C. Dao doan, chuyen doan D.mat doan, dao doan

Cau5: dot bien troi xay ra trong qua trinhgiam phan se bieu hien :

A. Kieu hinh co the mang dot bien B. Mot phan co the tao the kham

C. Ngay trong giao tu cua co the D. Ngay trong hop tu duoc tao ra

Cau 6: thi nghiem cua fox va cong su da chung minh duoc dieu gi sau day?

A. Trong dieu kien khi quyen nguyen thuy, chat hoa hoc da duoc tao thanh tu cac chat vo co don gian theo con duong hoa hoc.

B. Trong dieu kien trai dat nguyen thuy da co su ket hop cac aa voi nhau tao nen cac chuoi polipeptit don gian

C. Sinh vat dau tien da duoc hinh thanh tronv dieu kien trai dat nhuyen thuy

D. Co su hinh thanh cac tb song so khai tu cac dai ptu huu co.

Cau7: cho cachoat dong sau:

1. Quang hop o thuc vat

2. Chat pha rung

3. Dot nhien lieu hoa thach

4. San xuat nong nghiep

Co bn hoat dong sau day co the dan den hieu ung nha kin?

A. 4 B.2 C.1 D.3

Cau 8: tao giong cay trong bang cong nghe tb khong bao gom pp nao sau day

A. Chon dong tb xoma co bien di

B. Nuoi cay tb thuc vat invintro tao mo seo

C. Nuoi hat phan, lai xoma

D. Cay truyen phoi.

Cau 9: ( cau nay co 3 cau tra loi thoi) Su dieu hoa hoat dong cua Operon Lac o E.coli duoc khai quat ntn?

A. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vso vung P va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

B. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

C. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che ko gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

Xin may ban giup gium minh nha, minhca dap an de do, cam on cac ban ,cac anh chi, admin,....... xin hay giup minh tra loi, minh cam on va biet on rat nhieu!!!!!!!!

Đặng Thu Trang
Đặng Thu Trang 19 tháng 3 2017 lúc 19:46

O ca chua, gen A quy dinh qua do troi so voi gen a quy dinh qua vang.Cho phep lai Aa x Aa, gia su trong qua trinh giam phan hinh thanh giao tu duc, o lan giam phan I cap NST chua cap gen tren nhan doi nhung khong phan li. The di boi co kieu hinh qua vang o doi con co the :

A. The khuyet nhiem

B. The 3 nhiem

C. The 3 nhiem hoac the 1 nhiem

D. The 1 nhiem( ko thể là thể 3 do nếu là thể ba thì bắt buộc trong kiểu gen của F1 phải có Aa-=> Hoa đỏ)

Cau2: cho cac phuong phap sau:

1. Lai cac dong thuan chunv co kieu gen khac nhau.

2.Gay dot bien roi chon loc

3. Cay truyen phoi

4. Lai tb sinh duong

5. Nhan ban vo tinh o dong vat

6. Tao giong sv bien doi gen.

Trong cac phuong phap ke tren, co may pp tso ra giong moi?

=> Có 3 cái đúng( nhưng mình ko chắc lắm do ko bt ý 1 ko chắc chắn)

A.5 B.3 C.6 D.4

Cau 3: kieu dot bien cau truc NST nao lam cho mot so gen tren NST xep lai gan nhau hon ?

A. Mat doan va chuyen doan B. Mat doan, dao doan, chuyen doan

C. Dao doan, chuyen doan D.mat doan, dao doan

Cau5: dot bien troi xay ra trong qua trinh giam phan se bieu hien :

A. Kieu hinh co the mang dot bien B. Mot phan co the tao the kham

C. Ngay trong giao tu cua co the D. Ngay trong hop tu duoc tao ra

Cau 6: thi nghiem cua fox va cong su da chung minh duoc dieu gi sau day?

A. Trong dieu kien khi quyen nguyen thuy, chat hoa hoc da duoc tao thanh tu cac chat vo co don gian theo con duong hoa hoc.

B. Trong dieu kien trai dat nguyen thuy da co su ket hop cac aa voi nhau tao nen cac chuoi polipeptit don gian

C. Sinh vat dau tien da duoc hinh thanh tronv dieu kien trai dat nhuyen thuy

D. Co su hinh thanh cac tb song so khai tu cac dai ptu huu co.

Cau7: cho cac hoat dong sau:

1. Quang hop o thuc vat

2. Chat pha rung

3. Dot nhien lieu hoa thach

4. San xuat nong nghiep

Co bn hoat dong sau day co the dan den hieu ung nha kin?

A. 4 B.2 C.1 D.3

Cau 8: tao giong cay trong bang cong nghe tb khong bao gom pp nao sau day

A. Chon dong tb xoma co bien di

B. Nuoi cay tb thuc vat invintro tao mo seo

C. Nuoi hat phan, lai xoma

D. Cay truyen phoi.( chỉ dùng cho động vật)

Cau 9: ( cau nay co 3 cau tra loi thoi) Su dieu hoa hoat dong cua Operon Lac o E.coli duoc khai quat ntn?

A. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vso vung P va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

B. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

C. Su phien ma bi kim ham khi chat uc che ko gan vao vung O va lai dien ra binh thuong khi chat cam ung lam bat hoat chat uc che.

Bình luận (0)
Con Meo
Con Meo 27 tháng 3 2017 lúc 11:12

cac ban giup minh nhevui

Bình luận (2)
Kim Chue Ko
Kim Chue Ko 4 tháng 5 2017 lúc 22:39

de minh nghi da nhe -_-

Bình luận (1)
Ngọc Lan
Ngọc Lan 15 tháng 5 2017 lúc 17:27

Kết quả của giảm phân là từ một tế bào mẹ tạo thành bốn tế bào con , so với số lượng NST của tế bào mẹ thì số lượng NST trong các tế bào con bằng bao nhiêu ?

A. Một nửa so với số NST ở tế bào mẹ

B. Gấp đôi so với số NST ở tế bào mẹ

C. Số NST của tế bào mẹ

D. Gần bằng số với số NST ở tế bào mẹ

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN