Bài 6: Từ vuông góc đến song song

a. Xét hai tam giác vuông  ΔABH và ΔACH

Ta có: AH cạnh chung

AC=AB (giả thuyết)

Vậy ΔABH = ΔACH (cạnh huyền.cạnh góc vuông)

Vậy HC=HB (cạnh tương ứng)

Vậy H là trung điểm BC

Bình luận (0)

Tham khảo :

undefined

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
1 tháng 3 lúc 14:09

a) Xét tam giác ABC có AB = AC = 10cm 

=> tam giác ABC cân tại A

=> \(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}hay\widehat{ABH}=\widehat{ACH}\)

Xét tam giác ABC và ACH có

\(\widehat{AHB}=\widehat{AHC}=90^o\)

AB = AC

\(\widehat{ABH}=\widehat{ACH}\)(cmt)

=> tam giác ABH = tam giác ACH (ch-gn)

=> BH = CH (2 cạnh tương ứng)

mà H nằm giữa B và C => H là trung điểm của đoạn thẳng BC

b) Ta có H là trung điểm đoạn BC 

\(\Rightarrow BH=CH=\dfrac{1}{2}BC=\dfrac{1}{2}.12=6\left(cm\right)\)

Xét tam giác AHB vuông tại A có

\(AB^2=AH^2+HB^2\)

Thay số : \(10^2=AH^2+6^2\)

\(\Rightarrow AH^2=64\Rightarrow AH=8cm\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Trang Thy
20 tháng 2 lúc 22:03

Mình bổ sung thêm là a vuông góc với c nha

Bình luận (0)
Lê Bích Phương
6 tháng 1 lúc 20:32

Đáp án sai : D

Bình luận (0)
Bùi Thiên Triệu
8 tháng 11 2020 lúc 9:45

O O' y y' x x' A 1

Cho điểm A là giao điểm của x và y'

Vì Oy//O'y', ta có:

\(\widehat{y'O'x'}=\widehat{A_1}\)(vì đồng vị)

\(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{A_1}=180^0\)

\(\widehat{A_1}=\widehat{y'O'x'}\Rightarrow\widehat{y'O'x'}+\widehat{xOy}=180^0\)

Bình luận (0)
Mạnh Nguyễn
27 tháng 10 2020 lúc 13:05

Góc E1 = góc G1

Nếu thích thì cho mình một tick!ok

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
27 tháng 10 2020 lúc 14:47

a) Do m // n

\(\Rightarrow\widehat{B_1}=\widehat{G_2}\) (đồng vị) (1)

Do a // b

\(\Rightarrow\widehat{G_2}=\widehat{H_2}\) (so le trong) (2)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\widehat{B_1}=\widehat{H_2}\)

b) Do m // n

\(\Rightarrow\widehat{E_2}=\widehat{H_2}\) (đồng vị) (3)

Từ (2) và (3) \(\Rightarrow\widehat{E_2}=\widehat{G_2}\)

c) Do m // n

\(\Rightarrow\widehat{E_1}=\widehat{H_1}\) (đồng vị) (4)

Do a // b

\(\Rightarrow\widehat{H_1}=\widehat{G_1}\) (đồng vị) (5)

Từ (4) và (5) \(\Rightarrow\widehat{E_1}=\widehat{G_1}\)

Bình luận (0)
Lê Hoàng Gia Nghi
15 tháng 12 2020 lúc 19:18

\(\widehat{E}_1\) = \(\widehat{G_1}\)

Bình luận (0)
Lê Anh Đăng
15 tháng 11 2020 lúc 15:38

a)Ta có Om;On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và yOz (gt)

=> xOz+zOy=180o(2 góc kề bù)

mà mOx=mOz=xOz/2 ; yOn=nOz=zOy/2

=>xOz/2+zOy/2=180o/2=90o

=>mOn=90o

b)Ta có At//On (gt)

=>mOn=90o

Mà At//On=>Om⊥At

c) Qua O kẻ Tia Op là tia đối của tia Om

=>Op//At (gt)

Ta có : At//On (gt)

=> OEA=EOm (2 góc so le trong bằng nhau )

Mà Om⊥On => Om⊥Op

=>zOn+zOm=90o

Ta có : At//Op(cmt)

=>EAO=AOp (2 góc so le trong bằng nhau)

Mà : Om⊥Op(cmt)

=>AOm+AOp=90o

=>90o-AOm=AOp=90o-EOm=EOn

=>AOp=EOn

=>EAO=AEO.

Bình luận (0)
Akai Haruma
20 tháng 10 2020 lúc 17:10

Câu đầu tiên không đủ dữ kiện để làm

Các câu còn lại thì mình không dịch được hình. Bạn nên vẽ lại hình bằng phần mềm để được hỗ trợ tốt hơn nhé.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN