Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

a) Xét ΔADC và ΔEDB có 

\(\widehat{ACD}=\widehat{EBD}\)(hai góc so le trong, AC//BE)

DC=DB(D là trung điểm của BC)

\(\widehat{ADC}=\widehat{EDB}\)(hai góc đối đỉnh)

Do đó: ΔADC=ΔEDB(g-c-g)

Bình luận (0)

.

Bình luận (0)
Nguyễn Giang
22 tháng 1 lúc 19:38

A B C M N P KL GT ABC:A=90 MNP:M=90 AC=MP,C=P ABC= MNP

Bình luận (0)

Kẻ NF//BA(F∈BC)

Xét tứ giác ENFB có 

EN//FB(cmt)

EB//FN(cmt)

Do đó: ENFB là hình bình hành(Dấu hiệu nhận biết hình bình hành)

⇒EN=BF và EB=FN(Hai cạnh đối trong hình bình hành ENFB)

mà EB=AD(gt)

nên FN=AD

Xét ΔADM và ΔNFC có

\(\widehat{DAM}=\widehat{FNC}\)(hai góc đồng vị, AD//NF)

AD=FN(cmt)

\(\widehat{ADM}=\widehat{NFC}\)(hai góc đồng vị, DM//FC)

Do đó: ΔADM=ΔNFC(g-c-g)

⇒DM=FC(Hai cạnh tương ứng)

Ta có: BF+FC=BC(F nằm giữa B và C)

mà BF=EN(cmt)

và FC=DM(cmt)

nên BC=DM+EN(đpcm)

Bình luận (0)

a) Xét ΔAIB vuông tại I và ΔAIC vuông tại I có 

AI chung

BI=CI(I là trung điểm của BC)

Do đó: ΔAIB=ΔAIC(hai cạnh góc vuông)

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 12 2020 lúc 22:48

Lời giải:

a) Xét tam giác AOD và COB có:

\(AO=CO\) (giả thiết)

\(OD=OB\) (giả thiết)

\(\widehat{O}\) chung

\(\Rightarrow \triangle AOD=\triangle COB (c.g.c)\) (đpcm)

b) 

Vì \(OA=OC; OB=OD\Rightarrow OB-OA=OD-OC\) hay \(AB=CD\)

\(OB=OD\) nên tam giác OBD cân tại O. Do đó \(\widehat{OBD}=\widehat{ODB}\) hay \(\widehat{ABD}=\widehat{CDB}\)

Xét tam giác ABD và CDB có:

\(BD\) chung 

\(\widehat{ABD}=\widehat{CDB}\) (cmt)

\(AB=CD\) (cmt)

Do đó $\triangle ABD=\triangle CDB$ (c.g.c)

Ta có đpcm.

Bình luận (0)
Akai Haruma
30 tháng 12 2020 lúc 22:50

Hình vẽ:undefined

Bình luận (0)
Kiburowuo Tomy
30 tháng 12 2020 lúc 22:25

Giúp mình với 

 

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN