Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Nguyễn Duy Khang
19 tháng 2 2020 lúc 9:45

Tóm tắt:

\(P_{MT}=\frac{1}{6}.P\)

\(m=60kg\)

_____________________________

\(P_{MT}=?N\)

Giải:

Lực hút TĐ:

\(P=m.10=60.10=600\left(N\right)\)

Lực hút MT:

\(P_{MT}=\frac{1}{6}.P=\frac{1}{6}.600=100\left(N\right)\)

Vậy ...

Bình luận (0)
Noob
19 tháng 2 2020 lúc 10:00

Trọng lượng của một vật là cường độ của lực hút tác dụng lên nó, nên khi ta đưa một vật có khốí lượng 60 kg tức trọng lượng 600 N lên Mặt Trăng mà lực hút của Mặt Trăng chỉ bằng 1/6 lực hút của Trái Đất thì thì trọng lượng của vật chỉ còn là:

600 . 1/6 = 100 (N).

Công thức tính khối lượng theo trọng lượng: m = P : 10.

Thì khối lượng của vật đó là:

100 : 10 = 10 (kg).

Vậy một vật có khối lượng 60 kg ở Trái Đất khi đưa lên Mặt Trăng thì sẽ có khối lượng là 10 kg.

Bình luận (0)
❤ ~~ Yến ~~ ❤
26 tháng 11 2020 lúc 18:56

Khối lượng của vật:

P=10.m => \(m=\frac{P}{10}=\frac{2}{10}=0,2kg\)

Bình luận (0)
ミ★ήɠọς τɾίếτ★彡
28 tháng 11 2020 lúc 11:18

2N=200g

Bình luận (0)
Tăng Minh Uyên
17 tháng 11 2020 lúc 21:02

khi ta ở mặt trăng thì trọng lượng trên mặt trăng của chúng ta( tức lực hút của mặt trăng lên chúng ta ) chỉ bằng một phần sú trọng lượng của ta trên trái đất

Bình luận (0)
︵✰Ah
8 tháng 11 2020 lúc 20:32

a) Vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng :

- Trọng lực

- Lực giữ của sợi dây

b) Trọng lực :

- Có phương thẳng đứng

- Chiều hướng về Trái Đất ( từ trên xuống dưới )

- Độ lớn là 1N

Lực giữ của sợi dây :

- Có phương thẳng đứng

- Chiều từ dưới lên trên

- Độ lớn là 1N

Bình luận (0)
Dương Thị Thảo Nguyên
10 tháng 11 2020 lúc 20:17

giải

+ Trọng lực: phương thẳng đứng

chiều từ trên xuống dưới

+ Phản lực:phương thẳng đứng

chiều từ dưới lên trên

- Độ lớn của hai lực này bằng nhau.Vì vật đứng yên

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN