Trắc nghiệm ôn tập học kì II

Theo em là sai. Vì thanh thiếu niên hư hỏng không hẳn là do ảnh hưởng từ xã hội mà còn do nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác nũa,...

Bình luận (0)
Nguyễn Linh Ly
15 tháng 4 lúc 22:23

Theo mình là sai, thanh thiếu niên ngoài ảnh hưởng từ xã hội còn ảnh hưởng: Do tác động môi trường, hoàn cảnh gia đình, nhà trường,...v...v

Bình luận (0)

Theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam thì gia đình có ba chức năng cơ bản: chức năng sinh đẻ, chức năng giáo dục, chức năng kinh tế.

VD: -Còn có nhiều ra đình đánh đập con cái

-Có một số gia đình sinh đẻ quá nhiều con

-Có các gia đình chưa biết cách giáo dục con cái

.................................................

Bình luận (0)

Các hành vi, biểu hiện đáng lên án, phê phán là:

-Coi thường các cô, chú lao công

-Bôi nhọ danh dự của người khuyết tật

-Nhạo báng hoàn cảnh gia đình của người khác 

..............................................................

 

Chúng ta không nên làm như vậy mà cần giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để giúp đỡ được nhiều người hơn chứ không nên có các hành vi thiếu nhân nghĩa có như vậy quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn,..

Bình luận (0)

Toàn bộ trắc nghiệm hay sao em nhỉ?

Bình luận (1)
Ngố ngây ngô
22 tháng 12 2020 lúc 17:41

Hình như vẫn chưa tag được í bạn

Bình luận (2)
Gia Long
5 tháng 7 2020 lúc 21:00

Chúng ta phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật vì :
- Nhà nước ta là nhà nước của dân , do dân và vì dân ; Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật , không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa , mọi công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN