Trắc nghiệm ôn tập chương 3 phần 1

nguyen thi vang
7 tháng 1 lúc 12:56

undefined

Bình luận (0)
Như Ngọc Đào
6 tháng 1 lúc 21:18

bạn nào đang rảnh thì vào làm giúp mình với,mai mình thi rồi ạ

 

Bình luận (0)
Nguyễn Tiến Đạt
6 tháng 1 lúc 21:21

Câu 1 .b lấy (xa-xb;ya-yb) ra (5;6)

 

Bình luận (1)
Ngô Thành Chung
6 tháng 1 lúc 21:40

Câu 1

\(\overrightarrow{AB}=\left(x_B-x_A;y_B-y_A\right)\)

\(\widehat{AB}=\left(10-5;8-2\right)\)

\(\overrightarrow{AB}=\left(5;6\right)\) ⇒ Chọn B

Câu 2 : Chọn C (chắc ko cần giải thích)

Câu 4 :

Xét A: \(\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}\right).\overrightarrow{BC}=0\left(1\right)\)

Gọi M là trung điểm của BC ⇒ \(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AM}\)

Do ΔABC đều nên trung tuyến AM ⊥ BC

⇒ \(\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{BC}=0\). Vậy (1) đúng

Vậy A đúng 

Xét B\(\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BC}=BC^2=\left(4a\right)^2=16a^2\)Vậy B đúng

Xét C : \(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{BC}=0\)

⇔ \(\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}=0\) 

⇔ 4a . 4a . cos600 = 0

⇔ 8a2 = 0

⇔ a = 0 (vô lí)

Vậy C sai, chọn C

Bạn có thể nói câu nào bạn thật sự cần giúp ko

 

 

 

Bình luận (1)
Thịnh Gia Vân
6 tháng 1 lúc 21:21

Bạn ơi, đăng câu hỏi thì đăng 1-2 lần thôi bạn, nếu lần 1 không ai trả lời thì đăng lần 2 nhưng phải có thời gian nhất định, bạn đăng một lô một lốc như này gây nhiều diễn đàn lắm bạn, bạn đăng như này trôi hết câu hỏi của các bạn khác đấy ạ.

Bình luận (0)
Akai Haruma
27 tháng 5 2020 lúc 18:20

Lời giải: a) Gọi độ dài đáy của mảnh vườn ứng với chiều cao là $d$ (m)

Ta có:

\(S=\frac{h.d}{2}\)

\(55,1=\frac{12,2.d}{2}\Rightarrow d\approx 9,03\) (m)

b)

$50m^2$ thì thu $20,5$ kg rau, khi đó $55,1m^2$ (cả mảnh vườn) thu được:

\(\frac{55,1}{50}.20,5=22,591\) (kg rau)

Đổi $22,591$ kg rau thành $0,222591$ tạ rau.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
22 tháng 11 2019 lúc 11:57

Số hạng tổng quát: \(C_5^k2^kx^k3^{5-k}\)

\(\Rightarrow\) Hệ số của \(x^2\)\(C_5^22^23^3\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN