Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 - 2000

tran van hieu
8 tháng 12 2016 lúc 20:51

đánh bắt cá hợp lí,bảo vệ môi trường ,khi có chiến tranh người dân đứng lên bảo vệ chủ quyên biển đảo của mình

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN