Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

Yehudim
Yehudim 2 tháng 1 lúc 17:03

Còn cần ko bạn, bài này phải phân tích khá kỹ đấy nếu ko là ko hiểu đâu. Cần không mình phân tích cho?

Bình luận (1)
Yehudim
Yehudim 5 tháng 1 lúc 0:47

Okie vậy đợi nốt t4 thi xong tối về tui làm cho nha, bận ghê nên miss đó

Bình luận (0)
Kimian Hajan Ruventaren
Kimian Hajan Ruventaren 29 tháng 12 2020 lúc 15:22

khối lượng m=2kg

Bình luận (0)
Nguyễn Ngân Hòa
Nguyễn Ngân Hòa 23 tháng 12 2020 lúc 23:57

Ta có: v2-v02=2aS

\(\Leftrightarrow0-\left(\dfrac{72.1000}{3600}\right)^2=2.\left(-2\right)S\)

\(\Leftrightarrow S=\) 100(m)

Bình luận (0)
Trần Tiến Đạt
Trần Tiến Đạt 19 tháng 12 2020 lúc 22:21

đề đâu bạn

Bình luận (0)
Hàn Vũ
Hàn Vũ 16 tháng 4 2017 lúc 15:39

a,C.15N

b,90 độ

Bình luận (0)
BTS
BTS 11 tháng 12 2017 lúc 12:53

a. C.

Giải thích: vì độ lớn của hợp lực chỉ nằm trong khoảng từ hiệu độ lớn hai lực đến tổng độ lớn hai lực.

b. Nhận xét: 152 = 92 + 122 nên góc giữa hai lực là 900.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN