Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Các nước Đông Bắc Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi

Hung Tran Quoc
12 tháng 11 2020 lúc 14:51

Làm sao con người có thể biết được nguồn gốc xa xưa của mình?

Trước hết, bạn cần phải hiểu, mọi sự vật, con người, làng xóm, phố phường, dòng họ, dân tộc, đất nước… mà chúng ta thấy hiện nay đều trải qua quá trình hình thành, phát triển và biến đổi. Nghĩa là đều có một quá khứ. Quá khứ đó chính là lịch sử hay (nguồn gốc xa xưa)…

Vậy con người chúng ta muốn biết được nguồn gốc xa xưa của mình thì phải tìm hiểu (học tập, khám phá,…) lịch sử hình thành và phát triển của xã hội loài người. Hay nói cách khác là tìm hiểu những gì đã diễn ra trong quá khứ. Bởi Lịch sử còn là một khoa học, có nhiệm vụ tìm hiểu và khôi phục lại quá khứ của con người và xã hội loài người.

Họ biết được điều đó bằng cách nào?

Cách để biết được điều nêu trên chính là mỗi cá nhân phải biết cách học tập, nghiên cứu, khám phá lịch sử đó bạn.

Muốn thế ta phải biết sưu tầm, tìm hiểu, khám phá những tư liệu lịch sử. Tư liệu lịch sử là tất cả những dấu tích của con người trong quá khứ được lưu giữ, truyền lại dưới nhiều dạng khác nhau giúp chúng ta hiểu biết và dựng lại được lịch sử.

Có Tư liệu truyền miệng là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này sang đời khác ở rất nhiều dạng khác nhau.

Có Tư liệu hiện vật là những di tích, đồ vật của người xưa còn lưu giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất.

Tư liệu chữ viết là những bản ghi, sách vở chép tay hay được in, khắc bằng chữ viết.

Tóm lại, học lịch sử để biết được gốc tích, cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, dân tộc mình. Từ hiểu biết ấy, chúng ta phải trân trọng và tự hào trước cuộc sống đấu tranh và lao động sáng tạo của dân tộc mình và của cả loài người trong quá khứ xây dựng nên xã hội văn minh như ngày nay. Khi đã hiểu được những gì chúng ta đang thừa hưởng của ông cha trong quá khứ và biết mình phải làm gì cho tương lai.

(Bạn tự liên hệ với lịch sử gia đình, dòng họ và quê hương nhé)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
Đại tá -
5 tháng 11 2020 lúc 18:53

Sau chiến tranh thế gới thứ hai một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi bắt đầu từ

A Nam Phi

B Bắc Phi

C Đông Nam Á

D Tây Nam Á

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
2 tháng 8 2020 lúc 22:03

Câu hỏi gì ngộ vậy

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
19 tháng 8 2020 lúc 16:19

Bị xóa do : Không liên quan đến nội dung bài học .

Bình luận (0)
做当当

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN