Tổng hợp kiến thức chuyên đề: Các nước Đông Bắc Á, Mỹ La Tinh và Châu Phi

Quang Nhân
2 tháng 7 lúc 14:34

D.

Bình luận (0)
Hà Thiện Nhân S195425
2 tháng 7 lúc 15:05

câu c 

 

Bình luận (0)
Dân Chơi Đất Bắc=))))
30 tháng 6 lúc 21:24

 Chương trình khai thác thuộc địa lần 1 (1897-1914)là:Pháp; lần 2 (1919-1929)là:Pháp

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 6 lúc 21:41

22.B

Bình luận (0)

Chọn B

Bình luận (0)
Boy cute
29 tháng 6 lúc 7:29

B

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 6 lúc 21:36

9.B

10.D

Bình luận (0)
Boy cute
29 tháng 6 lúc 7:30

B

D

Bình luận (0)

Chọn D

Bình luận (0)
Boy cute
29 tháng 6 lúc 7:30

D

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 6 lúc 21:24

39. B

Bình luận (0)
Boy cute
29 tháng 6 lúc 7:30

B

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 6 lúc 21:16

34.D

Bình luận (0)
Boy cute
29 tháng 6 lúc 7:32

D

Bình luận (0)
Quang Nhân
28 tháng 6 lúc 21:08

14.A

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě🧡♏
28 tháng 6 lúc 21:10

A

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN