Tổng hợp dao động điều hòa

Em lái xe đạp
6 tháng 5 2019 lúc 17:52

Bạn chọn đáp án A nhéTổng hợp dao động điều hòa

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
21 tháng 1 2019 lúc 23:48

Chu kì dao động: \(T=2\pi/\omega = 1s\)

Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là: \(S=4.4=16cm\)

Ta có: \(198cm = 12.16 + 6 \), do đó vật dao động 12 chu kì và thêm 6cm nữa.

> x O -4 4 M N 60

6cm lẻ đó ứng với véc tơ quay từ M đến N.

Do vậy, tổng thời gian vật đi quãng đường 198cm là:

\(t=12.T+\dfrac{90+60}{360}T=12,42s\)

Bình luận (2)
Mysterious Person
3 tháng 3 2019 lúc 13:39

từ giả thiết : thời gian đi từ C đến D là 0,5s

ta áp dụng vec tơ quay --> \(T=1s\Rightarrow\omega=\dfrac{2\pi}{T}=2\pi\)

ta có vật qua trung điểm O của CD tức là vị trí cân bằng lúc t=0 theo chiều dương --> \(\varphi=\dfrac{-\pi}{2}\)

và vật đi qua trị trí đó với \(v=10\pi\Leftrightarrow\omega A=10\pi\Leftrightarrow A=5\)

\(\Rightarrow\) phương trình dao động của vật là \(x=5cos\left(2\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\)

vậy ....

Bình luận (0)
Mysterious Person
3 tháng 3 2019 lúc 13:48

thay t=3 vào 2 phương trình dao động trên ta có :

\(x_1=2cos\left(3\pi-\dfrac{\pi}{2}\right)=2cos\left(\dfrac{5\pi}{2}\right)=0\)

\(x_2=2cos\left(3\pi+\dfrac{\pi}{6}\right)=2cos\left(\dfrac{19\pi}{6}\right)=-\sqrt{3}\)

\(\Rightarrow\) khoảng cách 2 điểm này là \(s=\sqrt{3}\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN