Ôn tập toán 8 - Hỏi đáp

Tìm x : 

\(2x^2-6x=0\)

Được cập nhật 21/04/2017 lúc 21:15 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.