Ôn tập toán 8 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

x^2 +5y^2 -2xy +4y+1 =0

 

Được cập nhật 17 giờ trước (22:30) 2 câu trả lời

x^4-2x^3-2x-1

Được cập nhật 14 tháng 10 lúc 20:08 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.