Ôn tập toán 7 - Hỏi đáp

Tìm x

8x2 -6x-2=0

Được cập nhật 6 giờ trước (14:26) 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.