Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

[Công nghệ.C1003 _ 22.5.2021]

MỘT SỐ CÂU HỎI THỬ SỨC HIỂU BIẾT CỦA BẠN VỀ KINH DOANH

Bằng những kiến thức, hiểu biết của mình, các bạn hãy cố gắng trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt nhé! Mức thưởng của những câu hỏi dưới đây lên tới 10GP! Đây hoàn toàn là những câu hỏi mới do mình soạn, mong các bạn không reup.

Câu hỏiMức thưởng tương ứng
Câu 1tối đa 1GP
Câu 2tối đa 2GP
Câu 3

a) tối đa 2GP

b) tối đa 2GP

c) tối đa 3GP

Câu 1: Với offer của nhà đầu tư là 1 tỷ cho 1% cổ phần, thì định giá của công ty là bao nhiêu? Nếu phân loại doanh nghiệp theo mức định giá thì doanh nghiệp đó thuộc loại nào (nhỏ, vừa, lớn, rất lớn)?

Câu 2: Hai "shark" (nhà đầu tư) đưa ra hai offer đầu tư cho start-up (doanh nghiệp) như sau:

- Shark A đề nghị đầu tư 20 tỷ cho 16% cổ phần.

- Shark B đề nghị đầu tư 40 tỷ cho 32% cổ phần.

Hai offer trên có giống nhau không? Nếu không, chúng khác nhau ở điểm nào? Offer nào có lợi hơn với start-up, vì sao?

Câu 3: Trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 4, trong phi vụ đầu tư của các shark cho doanh nghiệp COVO, các shark đưa ra mức offer như sau:

- Shark Hưng: 1 tỷ cho 10% cổ phần, và Royalty Fee (Phí thương quyền) 500.000 đồng cho 10.000 sản phẩm đầu tiên.

- Shark Bình: 1 tỷ cho 0% cổ phần, và Royalty Fee 500.000 đồng cho các sản phẩm cho đến khi thu hồi vốn và đạt lợi nhuận 5 tỷ, sau đó lấy Royalty Fee 250.000 đồng cho các sản phẩm đến trọn đời.

a) Nếu mỗi năm start-up COVO bán được 5.000 sản phẩm, hỏi sau 10 năm, Shark nào sẽ thu lời hơn nếu COVO nhận đầu tư của cả hai shark và thu lời hơn bao nhiêu?

b) Số sản phẩm COVO phải bán ra để hai shark nhận được lợi nhuận bằng nhau là bao nhiêu?

c*) Giả sử COVO cuối năm 2021 có mức định giá như shark Hưng đã đề xuất, và mức tăng trưởng của start-up đạt 50% một năm, đồng đều; và doanh nghiệp có kế hoạch IPO (phát hành công khai lần đầu, niêm yết) trên sàn chứng khoán vào năm 2025. Giả sử các nhà đầu tư đồng ý với mức định giá theo kế hoạch tăng trưởng của công ty, với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, shark Hưng và shark Bình sẽ nắm giữ bao nhiêu cổ phiếu của COVO?

Quoc Tran Anh Le
23 tháng 5 lúc 0:11

Các bạn hãy cố thử sức với những kiến thức về kinh doanh trong bộ môn Công nghệ. Hết ngày mai, mình sẽ chữa đáp án nha!

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
23 tháng 5 lúc 6:45

Câu 2. 

Hai offer trên khác nhau. Khác nhau ở khoản "pre-money"
Post - money sau khi Shark A đề nghị đầu tư 20 tỷ cho 16% cổ phần là \(\dfrac{20}{16\%} = 125\)(tỷ) 

=> Pre - money trong offer của Shark A là: 125 - 20 = 105 (tỷ)
Trong offer của Shark B, post-money cũng là 125 tỷ

=> Pre - money trong offer của Shark B là 125 - 40 = 85 (tỷ)

Vì pre-money trong offer của Shark A nhiều hơn trong offer của Shark B nên offer của Shark A có lợi hơn 

Bình luận (2)
Hiếu Hay Ho
23 tháng 5 lúc 9:04

câu 1 ( ko bk có đúng ko nha )

 định giá của công ty là 100 tỷ đồng

câu 1 b

theo em nó sẽ có 3 trường hợp

- nếu công ty vừa đc thành lập thì đó sẽ là loại lớn

- nếu công ty đã đc thành lập lâu nhưng làm ăn tàm tạm thì sẽ thuộc mức vừa 

-nếu công ty đc thành lập lâu nhưng làm ăn tốt mà chỉ dcd định giá 1 tỷ cho 1 cổ phần thì mức đó thuộc loiaj nhỏ

Bình luận (1)
Nguyễn Việt Lâm
18 tháng 6 2020 lúc 0:51

\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{a^2x^2-x^2-bx-1}{ax-\sqrt{x^2+bx+1}}=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{\left(a^2-1\right)x-b-\frac{1}{x}}{a+\sqrt{1+\frac{b}{x}+\frac{1}{x^2}}}=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{\left(a^2-1\right)x-b}{a+1}\)

Để giới hạn đã cho là hữu hạn và bằng \(\frac{1}{2}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a^2-1=0\\-\frac{b}{a+1}=\frac{1}{2}\\a\ne-1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=-1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow A=1\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN