Bài 6: Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Lê Văn Khang
22 tháng 2 lúc 14:41

a, Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?

b, CM: MA2=MB.MC

c, CM: MB.MC=AH.AB

 

 

Bình luận (0)
Mai Anh{BLINK} love BLAC...
22 tháng 2 lúc 14:42

image

Bình luận (1)
tthnew
18 tháng 1 lúc 13:53

Nhờ các mod xóa giùm bài kia. Gõ $\LaTeX$ bị sai.

Sửa đề. Chứng minh CD // OM.

Ta có:

$$\widehat{COM}=\dfrac{\widehat{BOC}}{2} =\dfrac{180^o-\widehat{DOC}}{2}=\widehat{OCD}$$

(vì $\Delta OCD$ cân tại $O$ do $OC=OD=R.$)

Nên CD//OM (hai góc so le trong bằng nhau)

Bình luận (1)
Bùi Phan Ngân Hà
24 tháng 12 2020 lúc 19:56

GIÚP MÌNH ĐI MỌI NGƯỜI ƠI :3 yeu

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN