Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Nguyễn Phương Anh‏
7 tháng 5 lúc 19:37

https://hoc24.vn/cau-hoi/tim-so-doi-cua-37-va-11.802831394432

Bình luận (0)
Mun Tân Yên
7 tháng 5 lúc 19:37

3/7

-11

Bình luận (0)
I (love)^2(2nd love=Japa...
7 tháng 5 lúc 19:37

Số đối của \(\dfrac{-3}{7}:\dfrac{3}{7}\)

Số đối của 11 là -11

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh‏
7 tháng 5 lúc 19:32

- số đối của \(\dfrac{-3}{7}\) là \(\dfrac{3}{7}\)

- số đối của 11 là -11

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
7 tháng 5 lúc 20:27

- Số đối của \(\dfrac{-3}{7}\) là \(\dfrac{3}{7}\)

                      11 là -11
Bình luận (0)

Một nửa số đó bằng 1313 thì số đó bằng 13:12=2313:12=23 .

Bình luận (0)

Một nửa số đó bằng 1/3 thì số đó bằng 1/3:1/2=2/3.

Bình luận (0)

Một nửa =1/2

⇒1/2 số đó bằng 1/3 thì số đó: 1/3:1/2=2/3

Bình luận (0)
sensei [Zen-kun]
24 tháng 4 lúc 22:02

sao ko ai tra loi zaykhocroi

Bình luận (1)
hữu nguyễn
24 tháng 4 lúc 22:05

Gọi số trang của quyển sách là x(x>60) trang

số trang đọc trong ngày thứ nhất \(​​​​\dfrac{x}{3}\) trang

số trang còn lại là x-\(​​​​\dfrac{x}{3}\) trang

số trang ngày thứ 2 đọc được là \(\dfrac{2}{5}\)(x-\(​​​​\dfrac{x}{3}\))trang

sau khi đọc hết ngày thứ nhất và thứ 2 thì cần đọc nốt 60 trang nx là hết nên ta có pt

x-\(​​​​\dfrac{x}{3}\) -\(\dfrac{2}{5}\)(x-\(​​​​\dfrac{x}{3}\))=60

giải pt x=150 trang

vậy số trang của quyển sách là 150 trang

vậy số trang ngày đầu đọc là \(\dfrac{150}{3}=50\)

số trang ngày thứ 2 đọc là \(\dfrac{2}{5}\)(150-50)=40 trang 

tại mk ko có tg nên ko thực hiện đc yêu cầu cuối của bạn thông cảm

 

Bình luận (1)

Bài 3:

                         Giải

a) Gọi số trang của quyển sách là x(trang);(x ∈ N*)

Ta có:

+)Ngày thứ nhất: 1/3x

+)Ngày thứ hai: (x-1/3x).2/5=2/3x.2/5=4/15x

+)Ngày thứ ba: 60 trang

Theo đề, ta có:

1/3x+4/15x+60=x

1/3x+4/15x-x=-60

x.(1/3+4/15-1)=-60

x.-2/5            =-60

x                   =-60:-2/5

x                   =150

Vậy số trang của quyển sách là 150 trang.

b) Số trang đọc đc ngày thứ nhất là:

            150.1/3=50 (trang)

Số trang đọc đc ngày thứ hai là:

            (150-50).2/5=40 (trang)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (2)
Phong Thần
21 tháng 4 lúc 10:05

Bình luận (0)
Akai Haruma
16 tháng 4 lúc 21:27

Lời giải:

** theo mình hiểu đề thì "số hs còn lại" nghĩa là số học sinh giỏi và khá.

Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

$60:(2+3)\times 2=24$ (học sinh)

Số học sinh giỏi là:

$(60-24)\times \frac{1}{6}=6$ (học sinh)

Số học sinh khá là:

$60-24-6=30$ (học sinh)

Bình luận (0)

Số học sinh trung bình là: \(60\cdot\dfrac{3}{5}\cdot\dfrac{2}{3}=24\)(bạn)

Số học sinh giỏi là: \(\dfrac{1}{6}\cdot36=6\)(bạn)

Số học sinh khá là: 36-6=30(bạn)

Bình luận (0)
Akai Haruma
16 tháng 4 lúc 23:46

Lời giải:

a) Số học sinh cả lớp là:

$9:\frac{1}{5}=45$ (học sinh)

b) Số học sinh khá là:

$45.\frac{40}{100}=18$ (học sinh)

Số học sinh trung bình là: $45.\frac{1}{3}=15$ (học sinh)

Số học sinh yếu là:

$45-9-18-15=3$ (học sinh)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN