Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Văn Minh
Xem chi tiết
Pham Thi Linh
26 tháng 8 2018 lúc 18:40
kỳ trung gian kỳ đầu kỳ giữa kỳ sau kỳ cuối
cromatit 4n 4n 4n 0 0
nhân con cuối kì biến mất ko ko xuất hiện trở lại
thoi phân bào có xuất hiện biến mất
màng nhân ko ko ko

Bình luận (1)
Nguyễn Nguyệt Hà
Xem chi tiết
Phạm Lê Quỳnh Nga
3 tháng 9 2018 lúc 15:56

Trả lời:

+ Kì trung gian:

- 2 cromatic cấu thành các NST.

- Nhân con có mặt.

- Sợi thoi phân bảo không xuất hiện.

- Có màng nhân.

+ Kì đầu:

- Có 2 cromatic cấu thành các NST.

- Nhân con không có mặt.

- Sợi thoi phân bào xuất hiện

- Màng nhân tiêu biến.

+ Kì giữa: giống kì đầu.

+ Kì sau:

- NST kép tách nhau ở tâm động -> Tạo thành 2 NST đơn -> Không còn cromatic.

- Nhân con không có mặt

- Sợi thoi phân bào xuất hiện

- Không có màng nhân

+ Kì cuối:

- Không có cromatic

- Nhân con xuất hiện

- Thoi phân bào tiêu biến

- Màng nhân xuất hiện.

Bình luận (0)
Như Nguyễn
Xem chi tiết
Kim Namjoon
5 tháng 12 2019 lúc 9:23

a) Phòng lớn có âm phản xạ. Vì khi nói to trong phòng lớn thì ta nghe được tiếng vang.

b) Thời gian để âm thanh truyền đến tai người đó là :

10 : 340 = 0,03 (giây)

Vậy khi la to thì người đó nghe được tiếng vang

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Vũ Minh Tuấn
5 tháng 12 2019 lúc 10:32

a)

Trong cả hai phòng đều có âm phản xạ. Khi em nói to trong phòng nhỏ, mặc dù vẫn có âm phản xạ từ tường phòng đến tai nhưng không nghe thấy tiếng vang vì âm phản xạ từ tường phòng và âm nói ra đến tai gần như cùng một lúc.

Chúc bạn học tốt!
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Long
Xem chi tiết
❤Cô nàng ngốc ❤
11 tháng 4 2018 lúc 15:01

a. lập luận giải thích

b.cách lập luận :

+Đưa ra khái niệm

+bản chất của tính trung thực, thật thà, ngay thẳng, khong gian dối

+bểu hiện

-> dùng dẫn chứng và lí lẽ để giải thích

c.Luận điểm: Người trung thực

Bình luận (0)
Lương Thị Mai Phương
Xem chi tiết
Nguyễn An Ninh
10 tháng 5 lúc 9:41

��3−��2−��2−��2��

Giải thích các bước giải:

 a) Oxi hóa X thu  được Y có phản ứng tráng bạc với ����3/��3

⇒ X là ancol bậc 1

Mà X không phân nhánh

⇒ CTCT của X: ��3−��2−��2−��2��

b) 

Bình luận (0)
nguyên lê
Xem chi tiết
Lam Nguyễn Lê Nhật
Xem chi tiết
lili hương
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Lâm
8 tháng 5 2020 lúc 21:31

1.

Đặt \(z=x+yi\)

\(\Rightarrow\left|z-2+5i\right|=3\)

\(\Leftrightarrow\left|x-2+\left(y+5\right)i\right|=3\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-2\right)^2+\left(y+5\right)^2}=3\)

\(\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2+\left(y+5\right)^2=9\)

Tập hợp là đường tròn tâm \(I\left(2;-5\right)\) bán kính \(R=3\)

2.

Làm gì có mặt phẳng nào là mặt phẳng (Oxyz), chắc ghi thừa 1 kí tự x hoặc y hoặc z gì đó rồi :D

Đơn giản thế này: nếu chiếu lên (Oxy) thì thay vị trí z trong tọa độ M bằng số 0 (là \(\left(5;7;0\right)\)), chiếu lên (Oxz) thì thay vị trí y bằng số 0, chiếu lên (Oyz) thì thay vị trí x bằng số 0

3.

Phương trình mặt cầu:

\(\left(x-1\right)^2+\left(y+2\right)^2+\left(z-3\right)^2=16\)

Dạng khai triển:

\(x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-2=0\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
8 tháng 5 2020 lúc 21:53

4.

Bán kính mặt cầu bằng khoảng cách từ A đến Ox

Trục Ox nhận \(\overrightarrow{u}=\left(1;0;0\right)\) là vtcp

Khoảng cách từ A đến Ox:

\(d\left(A;Ox\right)=\frac{\left|\left[\overrightarrow{OM};\overrightarrow{u}\right]\right|}{\left|\overrightarrow{u}\right|}=\frac{\left|\left(0;4;-3\right)\right|}{\left|\left(1;0;0\right)\right|}=\frac{\sqrt{4^2+3^2}}{1}=5\)

\(\Rightarrow R=5\)

5.

\(\overrightarrow{AB}=\left(0;2;0\right)\) ; \(\overrightarrow{BC}=\left(2;0;-2\right)\) ; \(\overrightarrow{BD}=\left(0;0;-3\right)\)

Gọi M là trung điểm AB \(\Rightarrow M\left(1;1;1\right)\)

Phương trình mặt phẳng trung trực của AB: \(y-1=0\)

Gọi N là trung điểm BC \(\Rightarrow N\left(2;2;0\right)\)

Phương trình mặt phẳng trung trực của BC:

\(1\left(x-2\right)-1\left(z-0\right)=0\Leftrightarrow x-z-2=0\)

Gọi P là trung điểm BD \(\Rightarrow P\left(1;2;-\frac{1}{2}\right)\)

Phương trình mặt phẳng trung trực BD:

\(z+\frac{1}{2}=0\)

Tọa độ tâm I của mặt cầu là nghiệm: \(\left\{{}\begin{matrix}y-1=0\\x-z-2=0\\z+\frac{1}{2}=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow I\left(\frac{5}{2};1;-\frac{1}{2}\right)\)

\(\Rightarrow\overrightarrow{AI}=\left(\frac{3}{2};1;-\frac{3}{2}\right)\Rightarrow R=IA=\frac{\sqrt{22}}{2}\)

Bạn kiểm tra lại quá trình tính toán nhé

6.

\(\overrightarrow{AB}=\left(2;2;4\right)=2\left(1;1;2\right)\)

Gọi M là trung điểm AB \(\Rightarrow M\left(2;1;-1\right)\)

Phương trình mp trung trực AB:

\(1\left(x-2\right)+1\left(y-1\right)+2\left(z+1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow x+y+2z-1=0\)

Bình luận (0)
Min Yi
Xem chi tiết
Mai Quỳnh Trang
9 tháng 12 2017 lúc 19:03

1. Để đứa con trai mắc bệnh thì phải có KG: XhY. Trong đó nhận giao tử Y từ bố và Xm từ mẹ.

Do người bố không mắc bệnh đồng thời gen bị bệnh không nằm trên Y suy ra bố có KG: XHY.

Người mẹ không mắc bệnh mà lại cho ra G bị bệnh suy ra mẹ có KG: XHXh

Bình luận (0)
Mai Quỳnh Trang
9 tháng 12 2017 lúc 19:13

2.

a. Bộ NST lưỡng bội của loài là:

2n = \(\dfrac{308}{2^3-1}\)= 44

Vậy 2n = 44

b. Số tinh trùng tạo ra là: 23. 4 = 32 tinh trùng.

Số NST có trong tinh trùng là: 32 . 44 = 1408 NST

c. Số lượng hợp tử hình thành là: 1408. \(\dfrac{25}{100}\)= 352 hợp tử

Số tinh trùng không được thụ tinh là: 1408 - 352 = 1056 tinh trùng.

Số NST trong các tinh trùng không được thụ tinh là: 44 . 1056 = 46464 NST

Bình luận (0)
Mai Quỳnh Trang
9 tháng 12 2017 lúc 19:20

4.

Số nu của gen là: \(\dfrac{5100.2}{3,4}\)= 3000 nu

Ta có:

%A + %G = 50%

%A- %G = 20 %

Giải hệ phương trình ta được: %A = 35%; %G = 15%

Ta có:

A = T = \(\dfrac{35}{100}\)3000 = 1050 nu

G= X = \(\dfrac{15}{100}\)3000= 450 nu

Bình luận (0)
Lâm Oanh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
16 tháng 12 2019 lúc 17:04

*Nhận xét hành vi của Tùng:

- Việc Tùng chối không nhận hành vi sai trái của mình chứng tỏ Tùng không có tính trung thực và thiếu lòng tự trọng.

- Việc Tùng đổ các hoá chất ra nền nhà vệ sinh là việc làm gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người xung quanh. Hành vi của Tùng rất đáng chê trách.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Bui Thi Bao Ngoc
10 tháng 3 2020 lúc 14:57

Viec Tung choi ko nhan hanh vi sai trai cua minh chung to Tung ko cos tinhs trung thuc va thieu long tu trong

Viec Tung do cac hoa chat ra nen nha ve sinh la viec lam gay o nhiem xung quanh.Hanh vi cua Tung rat dang che trach

Chuc ban hoc tot

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa