Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng với tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện thế ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

a. Tính điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điên chung tới gia đình.

b. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h

Vũ Thành Nam
10 tháng 7 2019 lúc 12:03

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn là:

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9

b) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là: I = P/U = 165/220 = 0,75A

c) Công suất tỏa ra trên dây dẫn là: Pnh = I2.R = 0,752.1,36 = 0,765W

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là:

Qnh = Pnh.t = 0,765.324000 = 247860 J ≈ 0,07kW.h.

(vì 1kW.h = 1000W.3600s = 3600000J)

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần

B. Dây bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hà Việt Chương
24 tháng 8 2019 lúc 5:39

Đáp án: B. Vì sử dụng dây trần rất nguy hiểm.

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần 

B. Dây bọc cách điện 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai

Hà Việt Chương
2 tháng 3 2019 lúc 4:43
Đáp án: B
Bình luận (0)

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điện chung tới gia đình là:

Từ công thức R = = 1,7.10-8. = 1,36 Ω.

b) Cường độ dòng điện chạy trong đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây là:

Từ công thức P = UI, suy ra I = = 0,75 A.

c) Nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h là:

Q = I2Rt = 0,752.30.3.1,36 = 68,9 W.h ≈ 0,07 kW.h.Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây dẫn trần 

B. Dây dẫn có bọc cách điện 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Đáp án khác

Hà Việt Chương
29 tháng 10 2018 lúc 5:11
Đáp án: B
Bình luận (0)

vì cầu chì là 1 thiết bị an toàn về điện.hoạt động của cầu cì dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.chì có nhiệt độ nóng chảy là 327 độ ,ở nhiệt độ này  khi trong nhà mạng điện hoạt động bình thường,dây chì nóng lên nhưng ko tới mức nóng chảy của dây chì,dây chì dẫn điện tốt.khi có hiện tượng đoản mạch(chập mạch) ,dòng điện trong mạch tăng nhanh làm nhiệt độ dây dẫn c~ tăng nhanh.khi vượt quá giới hạn nóng chảy của dây chì(327 độ)thì dây chì sẽ tự đứt và ngắt dòng điện,ngăn dòng điện bị đoản mạch,bảo vệ các thiết bị điện

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Việc Làm nào dưới đây là không an toàn. khi sử dụng điện

A. Sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện.

B. Phơi quân áo lên dây dẫn điện của gia đình.

C. Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện.

D. Mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện.

Vũ Thành Nam
1 tháng 1 2019 lúc 10:20

Chọn B. Phơi quần áo lên dây dẫn của gia đình là việc làm không an toàn khi sử dụng điện.

Bình luận (0)
Trương Quỳnh Trang

Dây dẫn điện trong nhà sử dụng loại dây:

A. Dây trần

B. Dây có bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hà Việt Chương
15 tháng 11 2019 lúc 8:08

Đáp án: B. Không sử dụng dây trần vì rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn điện.

Bình luận (0)
Phong Thần
4 tháng 2 lúc 21:46

a, Nước chất cách điện là nước nguyên chất, còn lại là chất dẫn diện.

 

b, Dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại vì kim loại có tính dẫn điện tốt, hạn chế sự hao hụt điện năng khi truyền tải.  vở dây dẫn thường bằng nhựa vì nhựa cách điện tốt, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Bình luận (0)
Karik-Linh
4 tháng 2 lúc 21:41

Bài 11: a) Trong các loại nước: Nước sinh hoạt, nước muối, nước chanh, nước nguyên chất.

Theo em, loại nước nào là chất cách điện?

-Nước nguyên chất.

Loại nước nào là chất dẫn điện?

tất cả các nước trừ nước nguyên chất

b) Em hãy giải thích vì sao dây dẫn điện thường có lõi bằng kim loại và vỏ bằng nhựa?

vì nhựa là chất cách điện nên để đam bảo an toàn nên bọc nhựa bên ngoài dây diện

Bình luận (0)
👉Tâm Zi👈
4 tháng 2 lúc 21:42

a​) loại nước nướ​c nguyê​n chất là chất cách điện.

b) Vì:+ Kim loại là chất dẫn điện, nên lõi dây làm bằng kim loại để dẫn điện+ Nhựa là chất cách điện, vỏ dây làm bằng nhựa để cách điện, đảm bảo an toàn điện

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN