Minh Lệ

Những câu hỏi liên quan
võ Thúc Trí
Xem chi tiết
Lạy quan công đừng đánh...
6 tháng 4 2016 lúc 20:29

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các bài toán hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không k "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Bình luận (0)
Ngọc Anh
6 tháng 4 2016 lúc 20:30

này bạn lằm người khắc hoa hết cả mắt rồi 

Bình luận (0)
Thai Thu Hang
6 tháng 4 2016 lúc 20:40

Dua nao ra cau hoi nay lam ton mat 20s quy bau cua tui.

Bình luận (0)
Nguyen Van Hieu
Xem chi tiết
Đặng Yến Ngọc
17 tháng 12 2018 lúc 23:08

thi tốt

Bình luận (0)
λɳɧßêQʉá
17 tháng 12 2018 lúc 23:09

 T thi rồi, thi tốt

Bình luận (0)
Chi Komo
17 tháng 12 2018 lúc 23:16

chúc thi tốt

Bình luận (0)
asuna
Xem chi tiết
lê phương ly
Xem chi tiết
phạm kiều trinh
17 tháng 3 2017 lúc 16:02

15 phút 45 giây =945 giây 

5 bông hoa : 945 giây 

1 bông hoa :.......giây ?thời gian làm  một bông hoa =945 nhân 1 : 5

đáp án : thời gian làm 1 bông hoa mất 189 giây hoặc 3 phút 15 giây nha bạn !

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
asuna
20 tháng 7 2017 lúc 11:13

Trả lời giúp bạn nè:
VT = S(S - 2b)(S -2c) + S(S-2c)(S - 2a) + S(S - 2a)(S - 2b)
= S((S - 2b)(S -2c) + (S-2c)(S - 2a) + (S - 2a)(S - 2b) )
= S ( S2 -2cS -2bS + 4bc + S2 - 2aS - 2cS +4ac + S2 -2bS -2aS +4ab )
= S ( 3S2 - 4cS -4bS - 4aS + 4bc + 4ac + 4ab)
= 3S3 - 4cS2 - 3bS2 - 4aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S3 + S3 + S3 - 4cS2 - 3bS2 - 4aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S2 (S -4c ) + S2 (S -4b ) + S2 (S -4a )
= S2 ( S -4c + S - 4b + S - 4a)
= S2 (3S - 4(c + b + a)
= S2 (3S - 4S)
= 3S3 - 4S3
= -S3 ( 1 )

VP = (S - 2a)(S - 2b)(S - 2c) + 8abc
= (S2 -2bS -2aS + 4ab)(S - 2c) + 8abc
= S3 - 2cS2 - 2bS2 + 4bcS - 2aS2 + 4acS + 4abS - 8abc + 8abc
= S3 - 2cS2 - 2bS2 - 2aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S2 (S -2c ) - S2 (2b + 2a )
= S2 ( S - 2c - 2b - 2a )
= S2 ( S - 2( c + b + a))
= S3 - 2S3
= -S3 ( 2 )
Từ (1) và (2) suy ra :
S(S - 2b)(S -2c) + S(S-2c)(S - 2a) + S(S - 2a)(S - 2b) = (S - 2a)(S - 2b)(S - 2c) + 8abc

Bình luận (1)
The Joker AD
Xem chi tiết
Ngố ngây ngô
2 tháng 8 2018 lúc 10:10

Tìm từ có phần in đậm khác với các từ còn lại trong nhóm đọc.

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
2 tháng 8 2018 lúc 10:22

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)
Sakura Akari
2 tháng 8 2018 lúc 14:46

1.a.proofs b.books c.points d.days

2.a.asks b.breathes c.breaths d.hopes

3.a.sees b.sports c.pools d.trains

4.a.tombs b.lamps c.brakes d.invites

5.a.books b.floors c.combs d.drums

6.a.cats b.tapes c.rides d.cooks

7.a.walks b.begins c.helps d.cuts

8.a.shoots b.grounds c.concentrates d.forests

9.a.helps b.laughs c.cooks d.finds

10.a.hours b.fathers c.dreams d.thinks

11.a.beds b.doors c.plays d.students

12.a.arms b.suits c.chairs d.boards

13.a.boxes b.classes c.potatoes d.finishes

14.a.relieves b.invents c.buys d.deals

15.a.dreams b.heals c.kills d.tasks

16.a.resources b.stages c.preserves d.focuses

17.a.carriages b.whistles c.assures d.costumes

18.a.offers b.mounts c.pollens d.swords

19.a.miles b.words c.accidents d.names

20.a.sports b.households c.minds d.plays

Bình luận (0)
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
lam nguyen
4 tháng 8 2019 lúc 19:46

Trả lời giúp bạn nè:
VT = S(S - 2b)(S -2c) + S(S-2c)(S - 2a) + S(S - 2a)(S - 2b)
= S((S - 2b)(S -2c) + (S-2c)(S - 2a) + (S - 2a)(S - 2b) )
= S ( S2 -2cS -2bS + 4bc + S2 - 2aS - 2cS +4ac + S2 -2bS -2aS +4ab )
= S ( 3S2 - 4cS -4bS - 4aS + 4bc + 4ac + 4ab)
= 3S3 - 4cS2 - 3bS2 - 4aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S3 + S3 + S3 - 4cS2 - 3bS2 - 4aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S2 (S -4c ) + S2 (S -4b ) + S2 (S -4a )
= S2 ( S -4c + S - 4b + S - 4a)
= S2 (3S - 4(c + b + a)
= S2 (3S - 4S)
= 3S3 - 4S3
= -S3 ( 1 )

VP = (S - 2a)(S - 2b)(S - 2c) + 8abc
= (S2 -2bS -2aS + 4ab)(S - 2c) + 8abc
= S3 - 2cS2 - 2bS2 + 4bcS - 2aS2 + 4acS + 4abS - 8abc + 8abc
= S3 - 2cS2 - 2bS2 - 2aS2 + 4bcS + 4acS + 4abS
= S2 (S -2c ) - S2 (2b + 2a )
= S2 ( S - 2c - 2b - 2a )
= S2 ( S - 2( c + b + a))
= S3 - 2S3
= -S3 ( 2 )
Từ (1) và (2) suy ra :
S(S - 2b)(S -2c) + S(S-2c)(S - 2a) + S(S - 2a)(S - 2b) = (S - 2a)(S - 2b)(S - 2c) + 8abc

Bình luận (0)
Dough
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phước Thịnh
1 tháng 1 2022 lúc 20:10

Đề bài yêu cầu gì?

Bình luận (1)