Những câu hỏi liên quan
Hoàng Đức Long

Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:

A. Dẫn nhiệt.

B. Đối lưu.

C. Bức xạ nhiệt.

D. Dẫn nhiệt và dối lưu.

Vũ Thành Nam
13 tháng 4 2017 lúc 6:11

Chọn đáp án C. Bức xạ nhiệt.

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò.

C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

Vũ Thành Nam
11 tháng 2 2017 lúc 13:30

Chọn C

Vì sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng là sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt không phải là bức xạ nhiệt.

Bình luận (0)
Tran Van Phuc Huy
22 tháng 4 2018 lúc 8:38

Vì trong Không khí nhiệt được truyền đi = dường thẳng

=> Nhiệt truyền từ bếp lò -> người đứng gần bếp là 1 hình thức BỨC XẠ NHIỆT.
=>Câu: D đúng

Bình luận (0)
hattori heiji
15 tháng 4 2018 lúc 15:30

D

Bình luận (0)
-๖ۣۜGiả๖ۣۜTạo๖ۣۜ
1 tháng 5 2018 lúc 20:12

1. D. Nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp

2. B. Truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

 Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

A. Sự đối lưu.

B. Sự dẫn nhiệt của không khí.

C. Bức xạ nhiệt

DCả 3 đáp án trên

Vũ Thành Nam
27 tháng 2 2017 lúc 14:11

Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng sự bức xạ

⇒ Đáp án C

Bình luận (0)
Karik-Linh
7 tháng 2 2020 lúc 18:06

Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng.Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người như thế nào

A. Sự đối lưu

B. Sự dẫn nhiệt của không khí

C. Sự bức xạ nhiệt

D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt

Bình luận (0)
ɥısıuoɯɐ ʞıuıɯɐpo
7 tháng 2 2020 lúc 18:07

Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng.Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người như thế nào

A. Sự đối lưu

B. Sự dẫn nhiệt của không khí

C. Sự bức xạ nhiệt

D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt

Bình luận (0)
Dương Nguyễn
7 tháng 2 2020 lúc 20:00

Chọn câu D: Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt

Vì mặc dù chất khí dẫn nhiệt rất kém nhưng chỉ trong chân không mới không dẫn nhiệt. Còn sức nóng hừng hực mà ta cảm nhận được là do bức xạ nhiệt.

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Chọn câu trả lời đúng. Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào?

A. Sự đối lưu.

B. Sự dẫn nhiệt của không khí.

C. Bức xạ nhiệt

D. Cả 3 đáp án trên

Vũ Thành Nam
29 tháng 11 2019 lúc 13:40

Đáp án C

Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người chủ yếu bằng cách bức xạ nhiệt

Bình luận (0)
Hoàng Đức Long

Một bếp điện được sử dụng dưới hiệu điện thế 220V, thì dòng điện chạy qua bếp với cường độ 4A. Dùng bếp này thì đun được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25 o C . Nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/(kg.K) và hiệu suất của bếp đó là 80%.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước.

b) Tính thời gian đun.

c) Nếu gập đôi dây điện trở của bếp mà vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2 lít nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?

Vũ Thành Nam
9 tháng 6 2018 lúc 9:56

a/ Từ V = 2 lít → m = 2kg

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước:

Q = m.c.Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000 J

b/ Từ Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 cực hay, có đáp án (Đề 6) | Đề kiểm tra Vật Lí 9

Nhiệt lượng do bếp tỏa ra là:

Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 cực hay, có đáp án (Đề 6) | Đề kiểm tra Vật Lí 9

Mặt khác lại có:

Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 cực hay, có đáp án (Đề 6) | Đề kiểm tra Vật Lí 9

c/ Khi gập đôi dây điện trở của bếp thì điện trở của bếp thì

Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 cực hay, có đáp án (Đề 6) | Đề kiểm tra Vật Lí 9

Bình luận (0)
Huỳnh Châu Giang
16 tháng 3 2016 lúc 18:00

Theo mình thì:

Dây dẫn nóng hơn mặt bếp vì dây dẫn nóng lên đến nhiệt độ cao sẽ nấu chìn thức ăn còn mặt bếp chỉ nóng lên bên ngoài giúp ta chạm vào không nóng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN