Những câu hỏi liên quan

1. This took place at the end of the.............twentieth ................... century.

ở đây cần dùng số thứ tự: thế kỉ thúe hai mươi

TWENTY

2. People really............enjoy ................... the party.

ở đây cần động từ cho có trạng từ really bổ nghĩa

JOY

3. Meditation is great as a means of …………………relaxation ………………….

ở đây cần danh từ do đứng sau of

RELAX

4. This method is a lot more................effective................ than the previous one.

chỗ trống cần tính từ 

EFFECT

5. Picasso was a Spanish.................artist................ who also lived in France.

chỗ trống cần tính từ và như ta thấy thì đây là danh từ chỉ người

ART

Bình luận (0)
Đào Thu Hiền
26 tháng 4 lúc 22:36

1. twentieth (Việc này xảy ra vào cuối thế kỉ thứ 20)

2. enjoyed (Mọi người đã rất thích thú với bữa tiệc)

3. relaxation (Ngồi thiền là một cách thư giãn tuyệt vời)

4. effective (Phương pháp này hiệu quả hơn nhiều so với trước)

5. artist (Picasso là một hoạ sĩ người Tây Ban Nha, người cũng từng sống ở Pháp)

Bình luận (0)
Ngố ngây ngô
24 tháng 4 lúc 23:40

1.  Clara said that she had not seen the missing letter. having

=> Clara..................denied having seen............................................ the missing letter.

deny doing sth : phủ nhận làm gì đó

2.  It's important to consider everyone's opinion before a final decision is made. account

=> Everyone's opinion must..................be taken into account ....................... before a final decision is made.

consider = take into account

Bình luận (0)
Komorebi
23 tháng 4 lúc 10:22

1. It was an emotional reunion and we were all really touched when we remembered how we had met.

EMOTION

2. I am writing to ask for further information on your Open Day.

INFORM

Câu 1: Đó là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và tất cả chúng tôi đều thực sự xúc động khi hồi tưởng về cách chúng tôi đã gặp nhau.

emotional là tính từ bổ nghĩa cho reunion để tạo thành 1 cụm danh từ

Câu 2: Tôi viết thư này để hỏi thêm thông tin về ngày hội Open Day của bạn. (nếu cần hiểu ý nghĩa của open day thì bạn lên mạng tìm hiểu nha)

Bình luận (0)
Louis Thương Thanh
26 tháng 4 lúc 21:39

.................what most people say about him, Paul has a very good sense of humour.

A. Opposite to B. Against C. Contrary to D. Opposing

Vì là tính từ đứng đầu câu nên phải có V _ ing

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN