Những câu hỏi liên quan

Cô ơi làm phần khối 12 đii ạ!

Bình luận (1)
︵✰Ah
11 tháng 4 lúc 10:21

Sao khi nhấn vào hình ảnh nó lại tự xoay vậy cô ?

Bình luận (5)
thanh ngan nguyen
11 tháng 4 lúc 16:24

con cảm ơn cô

Bình luận (0)
Ngô hải nam
17 tháng 4 lúc 20:27

hay 

Bình luận (0)
Ngô hải nam
17 tháng 4 lúc 20:29

hay 

Bình luận (0)
I don
18 tháng 4 lúc 20:17

Hay 

Thanks

Bình luận (0)
Lưu Quang Trường
14 tháng 4 lúc 10:30

thanks!!! It can be very good!!!

Bình luận (0)

Cô ơi, Nhật Bản phát triển kinh tế mạnh là vào năm 1950 mà cô?

Bình luận (0)
I don
14 tháng 4 lúc 11:24

thanks

Bình luận (0)

Không biết năm ngoái có cái này không.....nếu mà có chắc em hối hận vì mình đã bỏ qua năm ngoài huhu

Bình luận (14)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
24 tháng 4 lúc 18:43

Chờ mòn mỏi thì cuối cùng cũng đã đến phần này :>

Cảm ơn thầy cô nhiều lắm!

Nhân tiện qua đây thì mình cũng chúc những bạn sắp thi vào lớp 10 sắp tới sẽ đạt điểm cao, may mắn và đậu vào trường, khối mà mình mong muốn nha!~

Bình luận (2)
nguyễn mạnh tuấn
24 tháng 4 lúc 18:53

em cx có nick olm từ 23 năm trước

Bình luận (2)
Nguyễn Thanh Hằng

Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 đã tạo ra những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử Việt Nam là

A. ba tổ chức cộng sản ra đời.

B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

C. phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Phạm Thị Diệu Hằng
4 tháng 4 2017 lúc 4:10

Đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Sự kiện diễn ra vào đầu năm 1930 đã tạo ra những bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử Việt Nam là

A. ba tổ chức cộng sản ra đời.                 

B. cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

C. phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.         

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Phạm Thị Diệu Hằng
2 tháng 12 2017 lúc 10:30

ĐÁP ÁN D

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng

Những sự kiện lịch sử thế giới có tác động đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 - 1939 là gì?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

B. Thực dân đàn áp dã man Xô viết Nghệ - Tĩnh.

C. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936.

D. Câu A và C đúng.

Phạm Thị Diệu Hằng
27 tháng 11 2017 lúc 18:18

ĐÁP ÁN D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN