Những câu hỏi liên quan
D-low_Beatbox
16 tháng 2 lúc 8:59

a, Gọi CTHH: AxIIIOyII ⇒ A2O3 (Theo quy tắc hóa trị)

Ta có: %O = \(\dfrac{16.2}{16.2+2Ma}\).100%=31,578%

⇒ 0,31517(2MA + 48) =48 ⇒ 0,63156MA = 32,84256

⇒ MA ≈ 52 (Cr) (Cr có hóa trị III)

⇒ CT Oxit là: Cr2O3

 

Bình luận (0)
D-low_Beatbox
16 tháng 2 lúc 9:17

b, nCr = 20,8/52 = 0,4 mol

PTPƯ: Cr2O3 + 3H2 ---> 2Cr + 3H2O

Ta có: 0,4 mol Cr ----> 0,6 mol H2

⇒ VH2 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (l)

Vậy ...

Bình luận (0)
D-low_Beatbox
16 tháng 2 lúc 9:24

c, M oxit đem dùng là: 95/100 . 152 =144,4 (g) (Trừ 5% tạp chất)

(Nếu dùng dữ kiện câu b, )

mCr2O3 = 152 . 0,2 = 30,4 (g)

M oxit đem dùng là: 95/100 . 30,4 = 28,88 (g)

Vậy ...

 

Bình luận (0)
Như Quỳnh
26 tháng 7 2018 lúc 10:33

Gọi CTHH là R2O3

%O = \(\dfrac{3.O}{R2O3}\cdot100\%\)

\(30=\dfrac{3\cdot16}{2R+3\cdot16}\)*100%

48=0.3(2R + 48)

48=0.6R + 14.4

0.6R=33.6

=> R=56(Fe)

Vậy: CTHH của oxit kim loại là Fe2O3

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
21 tháng 4 2019 lúc 11:28

CT oxit của kim loại R (III): R2O3

%O = 30% => %R = 70%

Theo đề bài ta có:

\(\frac{2R}{3O}=\frac{2R}{3.16}=\frac{70}{30}\)

==> R = 56 (Fe)

CT: Fe2O3

Bình luận (0)
꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂
21 tháng 9 2020 lúc 22:33

CT oxit của kim loại R (III): R2O3

%O = 30% => %R = 70%

Theo đề bài ta có:

2R/3O=2R/3.16=70/30

==> R = 56 (Fe)

CT: Fe2O3

Bình luận (0)
Dốt Văn ☆‿ ☆
27 tháng 2 lúc 10:14

* Tham khảo :

Gọi M là kim loại có hóa trị III cần tìm

=> CTHH của oxit cần tìm là M2O3

Ta có %mM trong M2O3 = 70%

<=> 70% = \(\dfrac{2M.100\%}{2M+48}\)

<=> 140M + 3360 = 200M

<=> M = 56 (Fe)

Vậy kim loại M cần tìm là Sắt (Fe)

=> CTHH của oxit : Fe2O3

Bình luận (0)
vycute
27 tháng 2 lúc 10:34

Dùng toàn bộ 6,72 lít khí Oxi để đốt cháy hết bột nhôm thu được nhôm oxit A. Viết PTHH B. Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng Mình cần gấp trong hôm nay ạ

Bình luận (0)
Kirigawa Kazuto
26 tháng 11 2016 lúc 11:26

Nếu ko ai làm thì tớ làm

Công thức dạng chung : Y2On

Ta có :

%O = \(\frac{16.n}{M\left(hh\right)}.100=31,58\%\) (1)

%Y = 100% - 31,58% = 68,42% (2)

Từ 1 và 2

=> Mh/c = \(\frac{16n}{31,58}=\frac{2Y}{68,42}\)

=> 63,16 . Y = 1094,72 . n

=> y = \(\frac{1094,72}{63,16}.n=17,33.n\)

Ta có bảng sau :

n12348/3
MY17,334,6651,99 69,3346,22

=> Y là Crom(Cr) = 52 đvC

 

Bình luận (0)
Kirigawa Kazuto
26 tháng 11 2016 lúc 11:57

Nếu ko ai trả lời thì tớ trả lời z !

Công thức dạng chung : Y2On

Ta có :

%O = \(\frac{16n}{M_{hc}}.100=31,58\) (1)

%Y = 100% - 31,58% = 68,42% (2)

Từ 1 và 2

=> Mh/c = \(\frac{16n}{31,58}=\frac{2Y}{68,42}\)

=> 63,16 . Y = 1094,72 . n

=> Y = \(\frac{1094,72}{63,16}.n=17,33n\)

Ta có bảng sau

n 12348/3
MY17,334,6651,9969,3346,22

Vậy Y là Crom(Cr)

Bình luận (0)
Linh Lê
7 tháng 5 2018 lúc 22:44

Đặt tên công thức rồi dựa vào công thức tính

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Dương
8 tháng 5 2018 lúc 12:58

Axit hay Oxit axit bạn ha

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN