Những câu hỏi liên quan
alibaba nguyễn
16 tháng 1 2017 lúc 13:31

\(\hept{\begin{cases}mx+my=-3\\\left(1-m\right)x+y=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}mx+m.\left(m-1\right)x=-3\\y=\left(m-1\right)x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}m^2x=-3\\y=\left(m-1\right)x\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=\frac{-3}{m^2}\\y=\left(m-1\right).\frac{-3}{m^2}\end{cases}}\)

Để phương trình có nghiệm âm thì ta có

\(\hept{\begin{cases}\frac{-3}{m^2}< 0\\\frac{-3.\left(m-1\right)}{m^2}< 0\end{cases}}\Leftrightarrow m>1\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
16 tháng 1 2017 lúc 13:35

Cảm ơn a ạ!! :))

Bình luận (0)
Trung
16 tháng 7 2016 lúc 18:54

\(\frac{x}{y}=\frac{1}{3};\frac{x}{z}=3\)

\(\frac{x}{y}:\frac{x}{z}=\frac{1}{9}\)

\(\frac{z}{y}=\frac{1}{9}\)

Vậy z tỉ lệ nghịch với y và hệ số tỉ lệ bằng \(\frac{1}{9}\)

Bình luận (0)
Trung Nguyen
8 tháng 3 2018 lúc 23:19

Gọi số thứ nhất là x

\(\Rightarrow\)Số thứ hai là 19-x

Theo đề bài ta có phương trình:

x2+(19-x)2=185

\(\Leftrightarrow x^2+361-38x+x^2=185\)

\(\Leftrightarrow2x^2-38x+361-185=0\)

\(\Leftrightarrow2x^2-38x+176=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-19x+88=0\)

\(\Leftrightarrow x^2-11x-8x+88=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(x-11\right)-8\left(x-11\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-11\right)\left(x-8\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x-11=0\\x-8=0\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=11\\x=8\end{cases}}\)

Vậy số thứ nhất là 8, số thứ hai là 19-8=11 hoặc số thứ nhất là 11, số thứ hai là 19-11=8

Bình luận (0)
Đào Mai Anh
31 tháng 3 2017 lúc 19:41

ko ai giúp đâu

Bình luận (0)
Hoàng Thị Ngọc Anh
31 tháng 3 2017 lúc 19:46

bài này mk bt lm nhưng mk đag trog trạng thái mệt mỏi nên ngại lắm, để lúc nào rảnh mk giúp bn nhé!

Bình luận (0)
Lyzimi
17 tháng 4 2017 lúc 12:51

\(\hept{\begin{cases}3x-2y=xy\\4x+y=5xy\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}3x-2y=xy\\8x+2y=10xy\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}11x=11xy\\3x-2y=xy\end{cases}}}\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}x=xy\\3x-2y=xy\end{cases}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=1\\3x-2=x\end{cases}\Leftrightarrow}\hept{\begin{cases}y=1\\2x=2\end{cases}}}\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}y=1\\x=1\end{cases}}\)

vậy hệ PT có nghiệm duy nhất là (x;y) =( 1;1)

Bình luận (0)
Trần Quốc Đạt
19 tháng 4 2017 lúc 6:02

Thiếu nghiệm rồi bạn @Lyzimi ơi. Còn nghiệm \(\left(0;0\right)\) nữa.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN