Những câu hỏi liên quan

Bạn tham khảo:   https://hoidap247.com/cau-hoi/1545012

Bình luận (0)
Karik
15 tháng 4 lúc 21:22

Gọi điểm xuất phát là A, điểm rẽ là B, đích là C, điểm xe buýt dừng là D

AB + BC = 18.2 = 36 km

 

Thời gian xe buýt đi từ B đến D, và người hai đi bộ từ D về B : 1/40 + 1/5 = 9/40 (h)

Thời gian người hai đi từ A đến B, và từ B đến C là :

(2 - 10,5/60) - 9/40 = 8/5 = 1,6(h)

 

Gọi thời gian người 2 đi từ B đến C là t(h), suy ra thời gian xe buýt đi từ A đến B = 1,6 - t

Ta có :

AB + BC = 40.(1,6 - t) + 5.t = 36 -> t = 0,8

 

Vậy độ dài quãng đường rẽ vào làng là BC = 5t = 5.0,8 = 4 km

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
11 tháng 10 2020 lúc 15:12

\(10,5ph=0,175h\)

Quãng đường từ nơi khởi hành để đến nhà bạn cũ:

\(s_1=v_1.t_1=18.2=36\left(km\right)\)

Quãng đường mà người thứ hai (người đi xe buýt) phải đi khi đi thêm 1km và đi ngược lại 1km nữa:

\(s_2=s_1+1+1=36+1+1=38\left(km\right)\)

Nếu đi cả quãng đường này bằng xe buýt thì mất:

\(t_2=\frac{s_2}{v_2}=\frac{38}{40}=0,95\left(h\right)\)

Do phải đi bộ nên mất:

\(2-0,175=1,825\left(h\right)\)

Vậy là mất thêm:

\(1,825-0,95=0,875\left(h\right)\)

Thời gian đi 1km bằng xe buýt:

\(\frac{60}{40}=1,5\left(ph\right)\)

Thời gian đi 1km bộ:

\(\frac{60}{5}=12\left(ph\right)\)

Nếu đi 1km xe buýt bằng 1km thì mất:

\(12-1,5=10,5\left(ph\right)=0,175\left(h\right)\)

Vậy để mất `0,875h` phải đi bộ:

\(\frac{0,875}{0,175}=5\left(km\right)\)

Vậy quãng đường vào làng là \(5-1=4km\)

Bình luận (0)
phan hai bang
20 tháng 3 2017 lúc 20:44

ln bvf6e45dr7f6tgyhujikolp;ơpl-ok0i9juhygtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Bình luận (0)
hatsune miku
14 tháng 4 2017 lúc 20:15

Thời gian người đi bộ đến huyện là : 

14 : 5 = 2 giờ 48 phút .

Vậy người đi bộ đến huyện lúc : 

7 giờ 30 phút + 2 giờ 48 phút = 10 giờ 18 phút .

Thời gian người đi xe đạp đến huyện là : 

14 : 12 = 1 giờ 10 phút .

Để hai người đến huyện cùng một lúc thì người đi xe đạp phải đi lúc :

10 giờ 48 phút - 1 giờ 10 phút = 9 giờ 38 phút .

Vậy người đi xe đạp phải khởi hành sau người đi bộ là :

9 giờ 38 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 8 phút .

Đáp số : 2 giờ 8 phút .

Đúng đó nhé . Nhớ tích đấy !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hiền
5 tháng 4 2017 lúc 17:54

thời gian người đi bộ đến huyện là:

14:5=2 giờ 48 phút

vậy người đi bộ đến huyện lúc:

7 giờ 30 phút + 2 giờ 48 phút =10 giờ 18 phút

thời gian người đi xe đạp đến huyện là:

14:12=1 giờ 10 phút

để hai người đến huyện cùng một lúc thì người đi xe đạp phải đi lúc:

10 giờ 48 phút - 1 giờ 10 phút =9 giờ 38 phút

vậy người đi xe đạp phải khởi hành sau người đi bộ là:

9 giờ 38 phút -7 giờ 30 phút=2 giờ 8 phút

đáp số:2 giờ 8 phút

Bình luận (0)
Lạnh Lùng
14 tháng 4 2017 lúc 20:11

2 giờ 8 phút

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN